Thư xin quyên góp duy trì website

To Our Users,

Sách Song Ngữ là website phi lợi nhuận với mục đích cung cấp văn bản song ngữ song song cho người đọc tiện tra cứu, học hỏi, cùng với các ebook tiếng anh và tiếng việt. Từ ngày thành lập website đã phục vụ hơn 8.000 thành viên, 23.000 lượt xem trang.

Hiện tai do ad đang thất nghiệp, ko có khả năng duy trì website nên viết thư này kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Với sự đóng góp một chút ít tiền quà vặt của các bạn có thể giúp nhiều người đc tiếp cận nhiều tài liệu quý giá.

Phí duy trì hosting : 204,000 VND / 6 tháng
Ngày thanh toán: 16/12/2019

Phí duy trì domain: .top 278,000 VND / 1 Năm
Thời hạn Gia hạn: 22/12/2019

Tổng cộng: 482.000 VND

Mọi đóng góp xin gửi trước ngày 16/12/2019 và gửi về Thông tin tài khoản nhận quyên góp cho website sachsongngu

Xin cảm ơn,
Sachsongngu.top

Danh sách người quyên góp sẽ đc liệt kê bên dưới:

…Chưa có…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *