Hổ lang

Thánh ngôn Q1: “Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình. Chung quanh các con, dầu xa dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ […]

Phát triển kỹ năng thần giao cách cảm.

Bạn sẽ được học cách để thuyết phục hoặc điều khiển bất kỳ người nào bạn muốn. Kỹ năng này cũng sẽ dạy bạn cách để phát triển trực giác của bạn dễ dàng hơn. Trước tiên, bạn hãy thư giãn và thanh tịnh tâm trí càng nhiều càng tốt. Hãy loại bỏ mọi tư […]

Phép thuật ánh sáng và bóng tối

Bản thân phép thuật dùng để ảnh hưởng đến bản thân, thường thì liên quan đến khẳng định bản thân, thay đổi bản thân. Phép thuật chủ động – điều khiển bên ngoài như trong PK dùng để ảnh hưởng đến người hoặc vật để mạng lại kết quả. Phép thuật bị động thì bị […]