Fear Not This Night (ft. Asja)

Fear not this night, you will not go astray. Though shadows fall, still the stars find their way. Awaken from a quiet sleep, hear the whispering of the wind. Awaken as the silence grows in a solitude of the night. Darkness spreads through all the land and your weary eyes open silently. Sunsets have forsaken…

Chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là không thay đổi

Khổng Tử nói: “Tánh thì gần giống nhau, nhưng do dạy dỗ, đào luyện mà thành ra khác nhau[6]”. Lại nói: “Chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là không thay đổi”. Mạnh Tử tuy hiền nhưng vẫn phải thuận theo thế tục, nương theo sự giáo huấn mà thay đổi. Bậc thượng…

Hấp tinh quỷ

Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ, vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang chạ, tà hạnh thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có…