Hấp tinh quỷ

Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ, vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang chạ, tà hạnh thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có…

Bàn về giao tế, ăn mặc

(Buổi giảng ở Huệ Châu của Quả Khanh) Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải chỉ tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ xằng, thì cách tu này không có tác dụng. Thời xưa “Nam nữ thụ thụ bất thân”, không thể ôm nhau, nếu thân…

Chuyện của John KTE

Vào cuối mùa đông 1984, Tôi đã tuyệt vọng và suy ngẫm về việc tự tử. Tôi đã mua được hai lưỡi dao cạo và có kế hoạch kết thúc cuộc đời mình. Từ sự tuyệt vọng đó, đến trải nghiệm tinh thần lớn nhất từng xảy ra với tôi. Đây là câu chuyện về…

Animal agriculture is choking the ​Earth and making us sick. We must act now

If we want the US’s majestic national parks, clean air and water for future generations we must press leaders to address food’s environmental impact. ‘Raising livestock for meat, eggs and milk generates 14.5% of global greenhouse gas emissions.’ Photograph: David Chang/EPA Our collective minds are stuck on this idea that talking about food’s environmental impact…