Scoob! (2020)

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Nếu bị lỗi Couldn’t preview file, There was a problem playing this video. Hãy nhấn vào đây để xem. Khuyến khích dùng trình duyệt chrome.

 

Scooby và nhóm của mình đối mặt với những bí ẩn thách thức nhất từ trước đến nay: một âm mưu giải phóng chó ma Cerberus . Khi Scooby và nhóm của mình chạy đua để ngăn chặn điều này, đã phát hiện ra rằng Scooby có số phận rất lớn.

Bạn đang xem phim Scoob! (2020) – Phụ Đề Tiếng Anh – English Sub

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top