Người Mandalore


 The Mandalorian(2019) on IMDb

The Mandalorian (Người Mandalore) đặt trong vũ trụ hư cấu của Star Wars, lấy bối cảnh 3 năm sau các sự kiện sụp đổ Đế chế của phần phim Sự trở lại của Jedi và trước sự trỗi dậy của Tổ chức Thứ nhất trong Star Wars: Thần lực thức tỉnh. Loạt phim theo chân của một tay súng Mandalorian đơn độc ở nơi xa tầm với của nền Cộng hòa Mới.
[ENG – VIET SUB] Season 2

Episode 1 - Chapter 9: The Marshal
Episode 2 - Chapter 10: The Passenger
Episode 3 - Chapter 11: The Heiress
Episode 4 - Chapter 12: The Siege
Episode 5 – Chapter 13: The Jedi
Episode 6 – Chapter 14: The Tragedy
Episode 7 – Chapter 15: The Believer
Episode 8 – Chapter 16: The Rescue
Top