Người Mandalore


 The Mandalorian(2019) on IMDb

The Mandalorian (Người Mandalore) đặt trong vũ trụ hư cấu của Star Wars, lấy bối cảnh 3 năm sau các sự kiện sụp đổ Đế chế của phần phim Sự trở lại của Jedi và trước sự trỗi dậy của Tổ chức Thứ nhất trong Star Wars: Thần lực thức tỉnh. Loạt phim theo chân của một tay súng Mandalorian đơn độc ở nơi xa tầm với của nền Cộng hòa Mới.
Season 2

Episode 1 - Chapter 9: The Marshal
Episode 2 - Chapter 10: The Passenger
Episode 3
Episode 4
Episode 5
Episode 6
Episode 7
Episode 8
Top