Người Mandalore

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


 The Mandalorian(2019) on IMDb

The Mandalorian (Người Mandalore) đặt trong vũ trụ hư cấu của Star Wars, lấy bối cảnh 3 năm sau các sự kiện sụp đổ Đế chế của phần phim Sự trở lại của Jedi và trước sự trỗi dậy của Tổ chức Thứ nhất trong Star Wars: Thần lực thức tỉnh. Loạt phim theo chân của một tay súng Mandalorian đơn độc ở nơi xa tầm với của nền Cộng hòa Mới.
[ENG – VIET SUB] Season 2

Episode 1 - Chapter 9: The Marshal
Episode 2 - Chapter 10: The Passenger
Episode 3 - Chapter 11: The Heiress
Episode 4 - Chapter 12: The Siege
Episode 5 – Chapter 13: The Jedi
Episode 6 – Chapter 14: The Tragedy
Episode 7 – Chapter 15: The Believer
Episode 8 – Chapter 16: The Rescue