Butterfly

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Nghe toàn bộ nhấn vào đây, nghe từng câu nhấn vào nút bên dưới.

Show 1 Hy vọng nhiệm vụ lần này không quá vô vị
Show 2 Cuộc săn lùng bắt
Show 3 Butterfly ra trận

Show Hử lựa chọn sáng suốt đấy
6 Tiền thưởng đây rồi
7 Xem chiêu (?)
8 Ta không cần kiếm cũng có thể giết ngươi
9 Tấn công
10 Quá trình không quan trọng ta chỉ quan tâm kết quả
11 Phóng kiếm
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *