Cốt truyện các tướng Liên Quân

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Tiểu sử các tướng liên quân song ngữ Anh Việt bao gồm ngoại truyện và bí truyện
Phép bổ trợ Liên Quân Tiếng Anh là gì?

Tên TướngTên TướngTên TướngTên Tướng

Liliana

Annette

Alester

Yorn

Zephys

Lauriel

Natalya

Butterfly

Ilumia

Lindis

Kahlii

Tel'Annas

Azzenka

Raz

Điêu Thuyền

Ignis

Marja

Rourke

Valhein

Veera

Dirak

Volkath

Nakroth (1)

Nakroth (2)
  • 6
    Shares
Top