Cốt truyện các tướng Liên Quân

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiểu sử các tướng liên quân song ngữ Anh Việt bao gồm ngoại truyện và bí truyện
Phép bổ trợ Liên Quân Tiếng Anh là gì?

Tên TướngTên TướngTên TướngTên Tướng

Liliana

Annette

Alester

Yorn

Zephys

Lauriel

Natalya

Butterfly

Ilumia

Lindis

Kahlii

Tel'Annas

Azzenka

Raz

膼i锚u Thuy峄乶

Ignis

Marja

Rourke

Valhein

Veera

Dirak

Volkath

Nakroth (1)

Nakroth (2)

Florentino

Gildur

Lorion

TeeMee

Alice

Wukong

Keera

Tulen

Dextra

Sinestrea

Y’bneth

Iggy

Ata

Bright

Laville