Cốt truyện các tướng Liên Quân

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Tiểu sử các tướng liên quân song ngữ Anh Việt bao gồm ngoại truyện và bí truyện
Phép bổ trợ Liên Quân Tiếng Anh là gì?

Tên TướngTên TướngTên TướngTên Tướng

Liliana

Annette

Alester

Yorn

Zephys

Lauriel

Natalya

Butterfly

Ilumia

Lindis

Kahlii

Tel'Annas

Azzenka

Raz

膼i锚u Thuy峄乶

Ignis

Marja

Rourke

Valhein

Veera

Dirak

Volkath

Nakroth (1)

Nakroth (2)

Florentino

Gildur

Lorion

TeeMee

Alice

Wukong

Keera

Tulen

Dextra

Sinestrea

Y’bneth

Iggy

Ata

Bright

Laville
Top