Hướng dẫn sử dụng website

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

1. Hướng dẫn đăng ký thành viên.
A. Điền form đăng ký.
1.1 Nhấn vào link này để đăng ký thành viên.
1.2 Nhập username (tên đăng nhập), các ký tự cho phép a-z,0-9, ko sử dụng khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.
1.3 Nhập email bạn đang sử dụng, email này để lấy lại mật khẩu nếu quên. Website ko yêu cầu kích email.
1.4 Nhập chữ “sách” không dấu vào ô bên dưới. Nghĩa là bạn sẽ phải nhập sach. Chức năng này chỉ để chống spambot.
1.5. Nhập mật khẩu, sau đó nhập lại 1 lần nữa để xác nhận.
1.6 Nhấn nút đăng ký để hoàn tất. Giờ bạn có thể đăng nhập website bằng username và mật khẩu vừa đăng ký.
B. Đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội.
Chỉ cần click vào biểu tượng MXH tương ứng, và cấp quyền để có thể truy cập vào website sachsongngu.top.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top