Hướng dẫn sử dụng website

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

1. Hướng dẫn đăng ký thành viên.
A. Điền form đăng ký.
1.1 Nhấn vào link này để đăng ký thành viên.
1.2 Nhập username (tên đăng nhập), các ký tự cho phép a-z,0-9, ko sử dụng khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.
1.3 Nhập email bạn đang sử dụng, email này để lấy lại mật khẩu nếu quên. Website ko yêu cầu kích email.
1.4 Nhập chữ “sách” không dấu vào ô bên dưới. Nghĩa là bạn sẽ phải nhập sach. Chức năng này chỉ để chống spambot.
1.5. Nhập mật khẩu, sau đó nhập lại 1 lần nữa để xác nhận.
1.6 Nhấn nút đăng ký để hoàn tất. Giờ bạn có thể đăng nhập website bằng username và mật khẩu vừa đăng ký.
B. Đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội.
Chỉ cần click vào biểu tượng MXH tương ứng, và cấp quyền để có thể truy cập vào website sachsongngu.top.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *