Trang chủ

Hello All,

01-11-2020: Hi, I’m Back.!!!!~~
—————
Website vừa thêm 1 category mới là phim có phụ đề tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mọi người xem tại đây nha Phim Phụ Đề Tiếng Anh. Hiện tại chỉ có một vài phim. Khi nào rãnh thì mình sẽ upload thêm nhiều phim.

Lưu ý: Nếu phim load sub việt trước/kích thước chữ sub quá nhỏ thì mọi người có thể chọn lại English hoặc điều chỉnh kích thước chữ bằng cách nhấn vào hình răng cưa.

Bài mới đăng
Phim Phụ Đề Tiếng Anh
E-book Anh Việt
Xem online (parallel text)

Tài liệu khác

Trợ giúp
Diễn đàn
Liên kết hữu ích