System sound – Âm thanh hệ thống Liên QuânGet ready! Minions will be deployed in ten seconds – Chuẩn bị! Lính xuất chiến trong mười giây.
Get ready! Minions will be deployed in five seconds – Chuẩn bị! Lính xuất chiến trong năm giây.
All our towers are down. More super minion will be deployed down the middle lane – Tất cả trụ chúng ta đã bị phá hủy, lính siêu cấp sẽ xuất hiện đường giữa.
A blue team tower has been destroyed – Trụ đội xanh đã bị phá hủy
Your team has destroyed a tower – Trụ đối phương bị phá hủy
Your tower has been destroyed – Trụ đồng minh bị phá hủy
An ally has been defeated – Một đồng minh đã bị hạ
An enemy has been defeated – Một kẻ địch đã bị hạ
Enemy Double Kill – Kẻ thù giết hai mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Triple Kill – Kẻ thù giết ba mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Quad Kill – Kẻ thù giết bốn mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Mega Kill – Kẻ thù giết năm mạng (Giết liên tiếp)
Equipment ability is unavailable. – Tính năng trang bị chưa mở. (Câu này hình như nói trong chế độ nào đó, chứ ko phải đấu 5v5 thường và hạng)
Equipment ability is not ready. Tính năng trang bị chưa sẵn sàng.
Enemy Ultimate – Kẻ thù tối thượng (Giết ba mạng mà chưa bị chết lần nào) (Garena dịch: Siêu việt)
Enemy Onslaught – Kẻ thù thảm sát (Giết bốn mạng mà chưa bị chết lần nào) (Garena dịch: Bá đạo)
Enemy Bloodpath – Kẻ địch đồ sát (Loại 1) (Giết 5 mạng) (Garena dịch: Truyền thuyết)
Enemy Bloodpath – Kẻ địch đồ sát (Loại 2) (Giết 5 mạng) (Garena dịch: Truyền thuyết)
Enemy Dominating – Kẻ địch thống trị (Loại 1) (Giết 6 mạng) (Garena dịch: Huyền thoại)
Enemy Dominating – Kẻ địch thống trị (Loại 2) (Giết 6 mạng) (Garena dịch: Huyền thoại)
Enemy Legendary – Kẻ địch huyền thoại (Loại 1) (Giết 7 mạng) (Garena dịch: Thần thánh)
Enemy Legendary – Kẻ địch huyền thoại (Loại 2) (Giết 7 mạng) (Garena dịch: Thần thánh)
Enemy Kill Rampage (trong chế độ sinh tử, giết trên 5 mạng nhưng ko biết chính xác là bao nhiêu)
Enemy Kill Frenzy – Kẻ đich cuồng sát(Câu này trong chế độ đấu sinh tử, nhưng ko biết giết bao nhiêu mạng mới nói :))
Enemy Kill Frenzy – Kẻ đich cuồng sát
Enemy Killer tron – Kẻ địch cổ máy giết người
Shutdown – Chấm dứt
Keep an eye on the enemy Sage Golem – Chú ý bùa xanh phe địch
Keep an eye on the enemy Might Golem. – Chú ý bùa đỏ phe địch.
Keep an eye on our Sage Golem. – Chú ý bùa xanh phe ta.
Attack enemy Sage Golem – Cướp bùa xanh địch.
Enemy Sage Golem has not re-spawned. – Bùa xanh phe địch chưa hồi sinh.
Enemy Might Golem has not re-spawned. – Bùa đỏ phe địch chưa hồi sinh.
Our Sage Golem has not respawned. – Bùa xanh phe ta chưa hồi sinh.
Our Might Golem has not respawned – Bùa đỏ phe ta chưa hồi sinh.
Spirit Sentinel has not re-spawned. – Dơi thủ vệ chưa hồi sinh
Don’t let the enemy take the Spirit Sentinel. – Đừng để team địch cướp Dơi thủ vệ.
Keep an eye on Spirit Sentinel – Chú ý dơi thủ vệ.
You have defeated an enemy – Bạn đã hạ một kẻ địch.
You have been defeated. – Bạn đã bị hạ. (Loại 1)
You have been defeated. – Bạn đã bị hạ. (Loại 2)
Stop enemy gaining the might buff. – Ngăn chặn team địch lấy buff sức mạnh.
Welcome to veteran tutorial. Choose any lane and push forward. Destroy the enemy core to win the match. – Chào mừng đến với hướng dẫn của đấu trường. Chọn bất cứ đường nào và tiến về phía trước. Phá hủy nhà chính của địch để chiến thắng. (Câu này được nói khi chọn ngôn ngữ trong game là Tiếng Anh và lần chơi đầu tiên sẽ có phần hướng dẫn này.)

Abyssal Dragon has not respawned. – Rồng chưa hồi sinh
Abyssal Dragon health is low – Máu rồng còn thấp
Enemies are going for Abyssal Dragon – Kẻ địch đang tiến đến Rồng.
Enemy missing in Slayer lane – Kẻ địch biến mất ở đường Tà Thần.
Clear Minion in Slayer lane – Dọn lính đường Tà Thần.
Ability two is unavailable – Kỹ năng hai chưa có.
Ability two is not ready – Kỹ năng hai chưa hồi.
The control zone opens in ten seconds. – Vùng điều khiển sẽ mở trong 10 giây (Ad cũng ko biết trong chế độ nào)

Phần này rất dài, còn update.

  • 2
    Shares

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top