System sound – Âm thanh hệ thống Liên Quân


Get ready! Minions will be deployed in ten seconds – Chuẩn bị! Lính xuất chiến trong mười giây.
Get ready! Minions will be deployed in five seconds – Chuẩn bị! Lính xuất chiến trong năm giây.
Minions will be deployed in three seconds – Lính sẽ xuất hiện sau 3 giây.
All our towers are down. More super minion will be deployed down the middle lane – Tất cả trụ chúng ta đã bị phá hủy, lính siêu cấp sẽ xuất hiện đường giữa.
A blue team tower has been destroyed – Trụ đội xanh đã bị phá hủy
Your team has destroyed a tower – Trụ đối phương bị phá hủy
Your tower has been destroyed – Trụ đồng minh bị phá hủy
Attack the enemy nexus – Tấn công trụ địch
Victory – Chiến thắng
Keep an eye on the tower – Chú ý trụ
Our tower is under attack – Trụ phe ta đang bị tấn công
Our nexus is under attack – Trụ nhà chính đang bị tấn công
An ally has been defeated – Một đồng minh đã bị hạ
An enemy has been defeated – Một kẻ địch đã bị hạ
You have defeated an enemy – Bạn đã hạ một kẻ địch.
You have been defeated. – Bạn đã bị hạ. (Loại 1)
You have been defeated. – Bạn đã bị hạ. (Loại 2)
Enemy Double Kill – Kẻ thù giết hai mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Triple Kill – Kẻ thù giết ba mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Quad Kill – Kẻ thù giết bốn mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Mega Kill – Kẻ thù giết năm mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Ultimate – Kẻ thù tối thượng (Giết ba mạng mà chưa bị chết lần nào) (Garena dịch: Siêu việt)
Enemy Onslaught – Kẻ thù thảm sát (Giết bốn mạng mà chưa bị chết lần nào) (Garena dịch: Bá đạo)
Enemy Bloodpath – Kẻ địch đồ sát (Loại 1) (Giết 5 mạng) (Garena dịch: Truyền thuyết)
Enemy Bloodpath – Kẻ địch đồ sát (Loại 2) (Giết 5 mạng) (Garena dịch: Truyền thuyết)
Enemy Dominating – Kẻ địch thống trị (Loại 1) (Giết 6 mạng) (Garena dịch: Huyền thoại)
Enemy Dominating – Kẻ địch thống trị (Loại 2) (Giết 6 mạng) (Garena dịch: Huyền thoại)
Enemy Legendary – Kẻ địch huyền thoại (Loại 1) (Giết 7 mạng) (Garena dịch: Thần thánh)
Enemy Legendary – Kẻ địch huyền thoại (Loại 2) (Giết 7 mạng) (Garena dịch: Thần thánh)
Enemy Kill Rampage (trong chế độ sinh tử, giết trên 5 mạng nhưng ko biết chính xác là bao nhiêu)
Enemy Kill Frenzy – Kẻ đich cuồng sát(Câu này trong chế độ đấu sinh tử, nhưng ko biết giết bao nhiêu mạng mới nói :))
Enemy Kill Frenzy – Kẻ đich cuồng sát
Enemy Killer tron – Kẻ địch cổ máy giết người
Enemy Killicious – Kẻ địch giết ngon lành (Trong chế độ 10v10)
Enemy Perfect (…)
Shutdown – Chấm dứt
Executed – Bị hạ (Loại 1)
Executed – Bị hạ (Loại 2)
Double Kill
Triple Kill
Quad Kill
Mega Kill
Kill Rampage
Kill Frenzy
Killertron
Perfectect
First Blood – Giọt máu đầu (Ăn được mạng đầu trong trận đấu)
Ultimate – Siêu việt
Onslaught – Bá đạo
Dominating – Huyền thoại
Legendary – Thần thánh (Loại 1)
Legendary – Thần thánh (Loại 2)

Keep an eye on the enemy Sage Golem – Chú ý bùa xanh phe địch
Keep an eye on the enemy Might Golem. – Chú ý bùa đỏ phe địch.
Keep an eye on our Sage Golem. – Chú ý bùa xanh phe ta.
Keep an eye on our Might Golem – Chú ý bùa đỏ phe ta.
Attack enemy Sage Golem – Cướp bùa xanh địch.
Attack enemy Might Golem – Cướp bùa đỏ địch.
Enemy Sage Golem has not re-spawned. – Bùa xanh phe địch chưa hồi sinh.
Enemy Might Golem has not re-spawned. – Bùa đỏ phe địch chưa hồi sinh.
Our Sage Golem has not respawned. – Bùa xanh phe ta chưa hồi sinh.
Our Might Golem has not respawned – Bùa đỏ phe ta chưa hồi sinh.
Enemy’s on Sage Golem – Kẻ địch đang ăn bùa xanh
Spirit Sentinel has not re-spawned. – Dơi thủ vệ chưa hồi sinh
Slayer has not re-spawned – Tà Thần (Ceasar) chưa hồi sinh.
Slayer is under attack – Tà thần (Ceasar) đang bị tấn công.
Enemies are going for Slayer – Kẻ địch đang tiến đến Ceasar
Don’t let the enemy take the Spirit Sentinel. – Đừng để team địch cướp Dơi thủ vệ.
Keep an eye on Spirit Sentinel – Chú ý dơi thủ vệ.
Stop enemy from gaining the might buff. – Ngăn chặn team địch lấy buff sức mạnh.
Keep an eye on Abyssal Dragon – Chú ý rồng
Abyssal Dragon has not respawned. – Rồng chưa hồi sinh
Abyssal Dragon health is low – Máu rồng còn thấp
Enemies are going for Abyssal Dragon – Kẻ địch đang tiến đến Rồng.
Abyssal Dragon is under attack – Rồng đang bị tấn công.
Rally, attack the Abyssal Dragon – Tập trung, tấn công rồng.
Attack Abyssal Dragon – Tấn công rồng
Enemy missing in Slayer lane – Kẻ địch biến mất ở đường Tà Thần.
Enemy missing in Dragon lane – Kẻ địch biến mất ở đường Rồng.
Enemy missing in Middle lane – Kẻ địch biến mất ở đường giữa
Enemy’s in Slayer lane – Kẻ địch đang ở đường Ceasar
Pay attention to middle lane – Chú ý đường giữa
Pay attention to dragon lane – Chú ý đường rồng
Pay attention to Slayer lane – Chú ý đường Ceasar
Clear Minion in Slayer lane – Dọn lính đường Tà Thần. (Garena dịch: Chú ý thu thập đường Ceasar)
Clear Minion in Dragon lane – Dọn lính đường rồng. (Garena dịch: Chú ý thu thập đường Rồng)
Clear minions in middle lane – Dọn lính đường giữa (Garena dịch: Chú ý thu thập đường giữa)
I’ll take Slayer lane – Tôi đi đường Ceasar
I’ll take the middle lane – Đường giữa mình quẩy
Equipment ability is unavailable. – Tính năng trang bị chưa mở.
Equipment ability is not ready. Tính năng trang bị chưa sẵn sàng.
Equipment ability is ready – Tính năng trang bị đã sẵn sàng.
Ability one is unavailable – Chiêu một chưa có
Ability one is not ready – Chiêu một chưa hồi.
Ability two is unavailable – Chiêu hai chưa có.
Ability two is not ready – Chiêu hai chưa hồi.
Ability two is ready – Chiêu hai đã sẵn sàng
Learn ability two – Học Chiêu hai
Ultimate is unavailable – Chiêu cuối chưa có
Ultimate is not ready – Chiêu cuối chưa hồi
Talent is not ready – Phép bổ trợ chưa hồi
Flicker is not ready. – Tốc biến chưa hồi.
Execute is not ready – Bộc phát chưa hồi.
Purify is not ready – Thanh tẩy chưa hồi
Restore is not ready – Hồi máu chưa hồi
Disrupt is not ready – Cấm trụ chưa hồi
Sprint is not ready – Tốc hành chưa hồi
Enemies have a gold advantage – Kẻ địch đang có lợi thế về vàng
We have a gold advantage – Chúng ta đang có lợi thế về vàng

Come and hide in the brush with me – Đến núp bụi với tôi.
Hold them up, I’ll the tower. – Cố thủ, tôi đẩy lẻ
Don’t overextend! Get back to farming. – Đừng đi quá xa! Trở về farm.
Hold on, don’t beat too eager – Khoan đã, đừng đánh quá hăng
You make this game amazing – Bạn làm cho game thật tuyệt vời.
My connection is unstable – Kết nối mạng của tôi không ổn định
Stable internet connection – Kết nối mạng ổn định
Be careful when you have passengers – Hãy cẩn thận khi có hành khách (Không biết trong chế độ nào :] )
Welcome to veteran tutorial. Choose any lane and push forward. Destroy the enemy core to win the match. – Garena dịch: Chiến trường chia làm ba đường chính, hãy chọn một đường để tiến lên và phá hủy trụ của địch.
You did great, do you need more information on jungling? – Bạn làm tốt lắm, bạn có cần thêm thông tin về đi rừng không?
Welcome to Death Match – Chào mừng đến với chế độ sinh tử
The control zone opens in ten seconds. – Vùng điều khiển sẽ mở trong 10 giây
Get to the control zone, fight to the end – Trở vào khu vực điều khiển, chiến đấu tới cùng
Tiếng Việt

Last update: 08/09/2020 – Phần này còn update.

  • 9
    Shares

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top