System sound – Âm thanh hệ thống Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.






























































































































































































NGỪNG FIX.
Số lượng file âm thanh quá lớn, ad ko thể fix lại nên ad share link file âm thanh. Mọi người có thể download. Link download file âm thanh hệ thống.

Get ready! Minions will be deployed in ten seconds – Chuẩn bị! Lính xuất chiến trong mười giây.
Get ready! Minions will be deployed in five seconds – Chuẩn bị! Lính xuất chiến trong năm giây.
Minions will be deployed in three seconds – Lính sẽ xuất hiện sau 3 giây.
All our towers are down. More super minion will be deployed down the middle lane – Tất cả trụ chúng ta đã bị phá hủy, lính siêu cấp sẽ xuất hiện đường giữa.
A blue team tower has been destroyed – Trụ đội xanh đã bị phá hủy
Your team has destroyed a tower – Trụ đối phương bị phá hủy
Your tower has been destroyed – Trụ đồng minh bị phá hủy
Attack the enemy nexus – Tấn công trụ địch
Victory – Chiến thắng
Keep an eye on the tower – Chú ý trụ
Our tower is under attack – Trụ phe ta đang bị tấn công
Our nexus is under attack – Trụ nhà chính đang bị tấn công
An ally has been defeated – Một đồng minh đã bị hạ
An enemy has been defeated – Một kẻ địch đã bị hạ
You have defeated an enemy – Bạn đã hạ một kẻ địch.
You have been defeated. – Bạn đã bị hạ. (Loại 1)
You have been defeated. – Bạn đã bị hạ. (Loại 2)
Enemy Double Kill – Kẻ thù giết hai mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Triple Kill – Kẻ thù giết ba mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Quad Kill – Kẻ thù giết bốn mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Mega Kill – Kẻ thù giết năm mạng (Giết liên tiếp)
Enemy Ultimate – Kẻ thù Siêu việt (Giết ba mạng mà chưa bị chết lần nào)
Enemy Onslaught – Kẻ thù thảm sát (Giết bốn mạng mà chưa bị chết lần nào) (Garena dịch: Bá đạo)
Enemy Bloodpath – Kẻ địch tắm máu (Loại 1) (Giết 5 mạng) (Garena dịch: Truyền thuyết)
Enemy Bloodpath – Kẻ địch tắm máu (Loại 2) (Giết 5 mạng) (Garena dịch: Truyền thuyết)
Enemy Dominating – Kẻ địch thống trị (Loại 1) (Giết 6 mạng) (Garena dịch: Huyền thoại)
Enemy Dominating – Kẻ địch thống trị (Loại 2) (Giết 6 mạng) (Garena dịch: Huyền thoại)
Enemy Legendary – Kẻ địch huyền thoại (Loại 1) (Giết 7 mạng) (Garena dịch: Thần thánh)
Enemy Legendary – Kẻ địch huyền thoại (Loại 2) (Giết 7 mạng) (Garena dịch: Thần thánh)
Enemy Kill Rampage (trong chế độ sinh tử, giết trên 5 mạng nhưng ko biết chính xác là bao nhiêu)
Enemy Kill Frenzy – Kẻ đich cuồng sát(Câu này trong chế độ đấu sinh tử, nhưng ko biết giết bao nhiêu mạng mới nói :))
Enemy Kill Frenzy – Kẻ đich cuồng sát
Enemy Killer tron – Kẻ địch cổ máy giết người
Enemy Killicious – Kẻ địch giết ngon lành (Trong chế độ 10v10)
Enemy Perfectect – Kẻ địch hoàn mỹ
Shutdown – Chấm dứt
Executed – Bị hạ (Loại 1)
Executed – Bị hạ (Loại 2)
Ace – Quét sạch (loại 1)
Ace – Quét sạch (loại 2)
Double Kill
Triple Kill
Quad Kill
Mega Kill
Kill Rampage
Kill Frenzy
Killertron
Killicious
Perfectect
First Blood – Giọt máu đầu (Ăn được mạng đầu trong trận đấu)
Ultimate – Siêu việt
Onslaught – Bá đạo
Dominating – Huyền thoại
Legendary – Thần thánh (Loại 1)
Legendary – Thần thánh (Loại 2)

Keep an eye on the enemy Sage Golem – Chú ý bùa xanh phe địch
Keep an eye on the enemy Might Golem. – Chú ý bùa đỏ phe địch.
Keep an eye on our Sage Golem. – Chú ý bùa xanh phe ta.
Keep an eye on our Might Golem – Chú ý bùa đỏ phe ta.
Attack enemy Sage Golem – Cướp bùa xanh địch.
Attack enemy Might Golem – Cướp bùa đỏ địch.
Enemy Sage Golem has not re-spawned. – Bùa xanh phe địch chưa hồi sinh.
Enemy Might Golem has not re-spawned. – Bùa đỏ phe địch chưa hồi sinh.
Our Sage Golem has not respawned. – Bùa xanh phe ta chưa hồi sinh.
Our Might Golem has not respawned – Bùa đỏ phe ta chưa hồi sinh.
Enemy’s on Sage Golem – Kẻ địch đang ăn bùa xanh
Enemy’s on Might Golem – Kẻ địch đang ăn bùa đỏ
Rally, attack the Sage Golem. – Tập trung ăn bùa xanh
Stop enemy from gaining the might buff. – Ngăn chặn team địch lấy buff sức mạnh.
Slayer has not re-spawned – Tà Thần (Ceasar) chưa hồi sinh.
Slayer is under attack – Tà thần (Ceasar) đang bị tấn công.
The Dark Slayer has been defeated. – Tà Thần đã bị tiêu diệt.
Enemies are going for Slayer – Kẻ địch đang tiến đến Ceasar
Slayer health is low. – Máu Tà Thần còn thấp.
Keep an eye on Slayer – Chú ý Tà Thần
Don’t let the enemy take the Spirit Sentinel. – Đừng để team địch cướp Dơi thủ vệ.
Keep an eye on Spirit Sentinel – Chú ý dơi thủ vệ.
Spirit Sentinel has not re-spawned. – Dơi thủ vệ chưa hồi sinh
Attack Spirit Sentinel – Tấn công Dơi Thủ Vệ
The Abyssal Dragon has spawn. – Rồng đã xuất hiện.
Keep an eye on Abyssal Dragon – Chú ý rồng
Abyssal Dragon has not respawned. – Rồng chưa hồi sinh
Abyssal Dragon health is low – Máu rồng còn thấp
Enemies are going for Abyssal Dragon – Kẻ địch đang tiến đến Rồng.
Abyssal Dragon is under attack – Rồng đang bị tấn công.
Rally, attack the Abyssal Dragon – Tập trung đánh rồng.
Attack Abyssal Dragon – Tấn công rồng
Enemy missing in Slayer lane – Kẻ địch biến mất ở đường Tà Thần.
Enemy missing in Dragon lane – Kẻ địch biến mất ở đường Rồng.
Enemy missing in Middle lane – Kẻ địch biến mất ở đường giữa
Enemy’s in Slayer lane – Địch xuất hiện ở đường Ceasar
Enemy’s in middle lane. – Địch xuất hiện đường giữa.
Pay attention to middle lane – Chú ý đường giữa
Pay attention to dragon lane – Chú ý đường rồng
Pay attention to Slayer lane – Chú ý đường Ceasar
Clear Minion in Slayer lane – Dọn lính đường Tà Thần. (Garena dịch: Chú ý thu thập đường Ceasar)
Clear Minion in Dragon lane – Dọn lính đường rồng. (Garena dịch: Chú ý thu thập đường Rồng)
Clear minions in middle lane – Dọn lính đường giữa (Garena dịch: Chú ý thu thập đường giữa)
I’ll take Slayer lane – Tôi đi đường Ceasar
I’ll take the Middle lane – Đường giữa mình quẩy
I’ll take the Dragon lane – Tôi đi đường Rồng.
Focus on the minion. – Tập trung dọn lính.
Focus on the tower. – Tập trung đẩy trụ.
Protect the tower. – Bảo vệ trụ.
Defend the nexus. – Bảo vệ nhà chính
Attack the enemy tower. – Tấn công trụ địch
Equipment ability is unavailable. – Tính năng trang bị chưa mở.
Equipment ability is not ready. Tính năng trang bị chưa sẵn sàng.
Equipment ability is ready – Tính năng trang bị đã sẵn sàng.
Ability one is unavailable – Chiêu một chưa có
Ability one is not ready – Chiêu một chưa hồi.
Ability one is ready. – Chiêu một đã sẵn sàng.
Ability two is unavailable – Chiêu hai chưa có.
Ability two is not ready – Chiêu hai chưa hồi.
Ability two is ready – Chiêu hai đã sẵn sàng
Learn ability one. – Học chiêu một.
Learn ability two – Học chiêu hai
Ultimate is unavailable – Chiêu cuối chưa có
Ultimate is not ready – Chiêu cuối chưa hồi
Talent is not ready – Phép bổ trợ chưa hồi
Talent is ready – Phép bổ trợ đã sẵn sàng.
Flicker is not ready. – Tốc biến chưa hồi.
Execute is not ready – Bộc phát chưa hồi.
Execute is ready – Bộc phá đã sẵn sàng.
Purify is not ready – Thanh tẩy chưa hồi
Purify is ready – Thanh tẩy đã sẵn sàng.
Restore is not ready – Hồi máu chưa hồi
Disrupt is ready. – Cấm trụ đã sẵn sàng
Disrupt is not ready – Cấm trụ chưa hồi
Sprint is not ready – Tốc hành chưa hồi
Sprint is ready. – Tốc hành đã sẵn sàng.
The rage is ready. – Gầm thét đã sẵn sàng
Punish is not ready – Trừng trị chưa sẵn sàng
Daze is not ready – Ngất ngư chưa sẵn sàng
Daze is ready. – Ngất ngư đã sẵn sàng.
Heal is not ready. – Cấp cứu chưa sẵn sàng.
Roar is not ready – Gầm thét chưa hồi (Rage cũng là gầm thét)
Roar is ready – Gầm thét đã sẵn sàng
Enemies have a gold advantage – Kẻ địch đang có lợi thế về vàng
We have a gold advantage – Chúng ta đang có lợi thế về vàng
Come and hide in the brush with me – Tập trung chuẩn bị mai phục.
Go hide in the brush over there. – Tập trung chuẩn bị mai phục.
Hold them off, I’ll take the towers. – Cố thủ, tôi đẩy lẻ
Don’t overextend! Get back to farming. – Tập trung mục tiêu. (Đừng đi quá xa, trở về farm)
Go after the enemy with low HP. – Truy sát kẻ địch còn ít máu.
Stop attacking Abyssal Dragon. – Lui, đừng đánh Rồng.
I need jungle help. – Cần rừng hỗ trợ.
Hold on, don’t beat too eager – Đánh từ từ thôi.
Keep up the good work – Khá lắm
Look like I’m in good hands. – Có vẻ mình được hỗ trợ tốt.
Return to nexus now. – Rút lui. (loại 1)
Return to nexus now. – Rút lui. (loại 2)
You make this game amazing – Bạn làm cho game thật tuyệt vời.
Play it safe, we’re winning. – Chơi cẩn thận, chúng ta sẽ chiến thắng.
Wait for re-spawn. – Đợi hồi sinh.
The game is not over yet. – Trận đấu vẫn chưa kết thúc.
My connection is unstable – Kết nối mạng của tôi không ổn định
Stable internet connection – Kết nối mạng ổn định
Be careful when you have passengers – Hãy cẩn thận khi có hành khách (Không biết trong chế độ nào :] )
Welcome to veteran tutorial. Choose any lane and push forward. Destroy the enemy core to win the match. – Garena dịch: Chiến trường chia làm ba đường chính, hãy chọn một đường để tiến lên và phá hủy trụ của địch.
You did great, do you need more information on jungling? – Bạn làm tốt lắm, bạn có cần thêm thông tin về đi rừng không?
Welcome to Death Match – Chào mừng đến với chế độ sinh tử
Welcome to Hook Wars – Chào mừng đến với chế độ đấu mốc.
The control zone opens in ten seconds. – Vùng điều khiển sẽ mở trong 10 giây
Get to the control zone, fight to the end – Trở vào khu vực điều khiển, chiến đấu tới cùng
The Dark Slayer has appeared. Help your teammate to kill it to get Slayer buff. – Tà thần đã xuất hiện. Hãy giúp đồng đội tiêu diệt nó để nhận bùa Tà Thần.
Red team turn to ban. – Đến lượt đội đỏ cấm.
Last update: 12/20/2020 – Phần này còn update.

Defeat – Hạ
The control rate has increased.
Keep going, …
Pay attention to the ranking. – Chú ý

20 comments / Add your comment below

 1. chào ad, e làm theo hướng dẫn của ad để tải file âm thanh về nhưng k được ạ, ad giúp e với

 2. Admin cho em xin link tải của các âm thanh sau được không ạ? Nhờ Admin nén các file giùm em luôn ạ
  -First Blood
  -You have defeated an enemy
  -Double Kill
  -Triple Kill
  -Quad Kill
  -Mega Kill
  -Ultimate
  -Onslaught
  -Bloodpath
  -Dominating
  -Legendary
  -Ace (Loại 1)
  -You have been defeated
  -An ally (enemy) has been defeated
  (Cho em xin luôn cả các tiếng của Enemy ở trên luôn nếu có, tại gõ vào đây thì hơi mất thời gian của em. Cảm ơn Admin nhiều)

 3. Ad ơi cái câu “bloodpath” sai rồi phải là bloodbath( tắm máu ) mới đúng

  1. Cái này ko thể tải hết đc em. Do file gốc ad delete hết rồi. Nếu em dùng điện thoại thì thì comment lại giúp ad, ad gửi link download.
   Nếu em dùng máy tính, thì đưa chuột vào nút play nó sẽ hiển thị sound + con số phía sau. Ví dụ như câu Get ready! Minions will be deployed in ten seconds em sẽ thấy là sound6
   Em nhấn chuột phải chọn View Source, em nhấn Ctrl+F, tìm đến sound6 sẽ thấy link google drive, em save link đó lại là ok.

   1. cảm ơn ad quá ạ, nhờ ad gửi link mấy câu này giúp em với ạ Get ready! Minions will be deployed in five seconds ; Mega Kill ; Legendary; Attack the enemy nexus; Keep an eye on the tower; An enemy has been defeated ; The Dark Slayer has been defeated. ; First Blood ạ. E cảm ơn ad nhìu nha <3

   2. Ad ơi sao em tìm k thấy phần attack the anemy + tên tướng ạ:((

    ======================

    Sachsongngu.top trả lời:

    Game developer kết hợp giữa 2 file âm thanh, hệ thống sẽ tự phát câu attack the enemy + file tên tướng. Chứ ko có 1 file âm thanh đầy đủ e.

   3. Cho em xin sound “mất 3 đg trụ lính siêu cấp xuất hiện đường giữa” vs

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *