Bài mới

Nhận dịch Tiếng Anh chuyên ngành

• Dịch sách, truyện, báo chí Anh-Việt và Việt-Anh • Dịch/Viết báo cáo, khóa luận, luận văn bằng tiếng Anh • Dịch hợp đồng thương mại, hợp đồng xuất nhập khẩu • Dịch tài liệu tài chính, chứng khoán, kinh tế • Dịch tài liệu viễn thông, tin học, website • Dịch tài liệu kỹ…

Những câu nói của Skud trong game Liên Quân

Ad ko có thời gian nên nó chỉ đơn giản thế này. kkk Âm thanh Rahahaha! Pulverise! Rahahaha! Đập hết! Rahaha! Smashing! Rahaha! Nện hết! I’ll squeeze you till you pop! Bóp chết cmm Someone need a good pounding Ai muốn ăn đập Experience true pain! Đau chưa mại Zhamban ing-zhochonnga vonna (Chaos is the…

Những câu nói của Điêu Thuyền 4.0 (Diaochan) trong game Liên Quân

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Điêu Thuyền và bản dịch giọng nói Điêu Thuyền phiên bản mới Tiếng Việt. Điêu Thuyền (Diaochan) 4.0 intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng của Điêu Thuyền (Diaochan) 4.0 ► The iceblade shall defend the dragon kingdom for me. – Hàn băng trượng…

Những câu nói của Tel’Annas Tân niên vệ thần (Wreathing Mist)

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tel’Annas Tân niên vệ thần (Wreathing Mist) trong game liên quân. Skin này trong Tiếng Hoa gọi là Yên Vân Toan Nghê, tên của Tel Annas là Suanni phiên âm từ chữ Toan Nghê. Toan nghê là một con…

Những câu nói của Tulen Tân Niên Vệ Thần (Dawning Fire)

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tulen Tân Niên Vệ Thần (Dawning Fire) trong game liên quân Dawning Fire = Ngọn lửa bình minh Kaiming = Khai minh Tulen Dawning Fire Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Tulen Tân Niên Vệ Thần…

Top