Bài mới

Những câu nói của Airi Bích Hải Thánh Nữ (Heavenly Striker)

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Airi Bích Hải Thánh Nữ (Heavenly Striker). Airi Heavenly Striker intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Airi Bích Hải Thánh Nữ ► Intro sound (46 giây) ► I swim in the open sea – Ta bơi trong đại dương vô tận.…

Những câu nói của Yena Giảng Viên Tình Ái (Hospital Resident)

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Yena Giảng Viên Tình Ái (Hospital Resident) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Yena. Yena Hospital Resident intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Yena Giảng Viên Tình Ái ► Intro music ► Murad and I will clean up these…

Những câu nói của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc (Ghost Samurai)

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc (Ghost Samurai) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc trong game liên quân. Yorn Ghost Samurai Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc ► The arrows whisper your…

Những câu nói của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá (Frost Queen)

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá (Frost Queen) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá. Sinestrea Frost Queen Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá ► I like the frost – Ta…

Những câu nói của Dextra Quận Chúa Tuyết (Frost Oath)

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của ► Dextra Quận Chúa Tuyết (Frost Oath) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Dextra Quận Chúa Tuyết. Dextra Frost Oath In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Dextra Quận Chúa Tuyết ► Princess Sinestrea, I swear I will guard you…

Top