Bài mới

Tác động môi trường của việc sản xuất thịt

The environmental impact of meat production varies because of the wide variety of agricultural practices employed around the world. All agricultural practices have been found to have a variety of effects on the environment. Some of the environmental effects that have been associated with meat production are pollution through fossil fuel usage, animal methane, effluent…

Đánh bắt quá mức

Global scale – Quy mô toàn cầu Overfishing has stripped many fisheries around the world of their stocks. The United Nations Food and Agriculture Organization estimated in a 2018 report that 33.1% of world fish stocks are subject to overfishing. Significant overfishing has been observed in pre-industrial times. In particular, the overfishing of the western…

Nhãn thông: giáo trình cho người mới bắt đầu

Trong lãnh vực siêu hình, nhãn thông đề cập đến quá trình chuyển thông tin thường thường cùng lúc và bị ẩn. Nhãn thông hoàn toàn khác biệt với thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm chuyển thông tin giữa tâm trí của những cá nhân. Nhãn thông, lấy thông tin trực tiếp từ…

Trọn bộ hệ thống triết học tâm linh – The magus

The MAGUS hay Đấng Thánh Linh HỆ THỐNG TRIẾT HỌC TÂM LINH HOÀN CHỈNH TRONG HAI QUYỂN Bao gồm phương pháp luyện tập pháp thuật cổ xưa và hiện đại của Cabala, Pháp thuật thánh linh và thiên nhiên…với kết quả kỳ diệu mà chỉ có thể thực hiện bởi kiến thức của Thánh, bản…

Đũa phép

Franz Bardon (trích từ “Thực hành pháp thuật triệu hồi”) Vật giúp đỡ quan trọng nhất và sẽ luôn luôn như thế, trong nghi thức pháp thuật là đũa phép. Từ những ngày xa xưa, các pháp sư và thuật gia đã được hình dung với cây đũa phép. Những pháp sư dỏm và những…

Những kỹ năng cần thiết cho pháp thuật

Ba kỹ năng cần thiết Benjamin Rowe Copyright 1999 Download english version Tất cả pháp thuật đều dựa trên ba kỹ năng: TƯỞNG TƯỢNG, CẢM XÚC và CẢM NHẬN; tất cả những thứ khác như ngôn ngữ và cử chỉ, dụng cụ và trang phục, những vòng tròn và đồ đạc chỉ nhằm để củng…

Top