Bài mới

Những câu nói của Airi Thứ Nguyên Vệ Thần

► Show 1: どうぞお召し上がりああもう無理だ! – “Xin mời thưởng thức món ăn”, Thật là không thể chịu đựng được nữa! ►Show 2: 主人気に入られ、賃金をもらえるといいのだが。 – Được người chủ quý mến và nhận được lương thì thật tuyệt vời. ► Show 3 お帰りなさいませご主人様,おいお前邪魔だ – “Mừng ngài trở về thưa ông chủ” – Ê ngươi đang làm phiền ta…

Những câu nói của Alice Quân Nhạc Athanor

► Get ready formation. Pay attention to the leader’s commands. – Chuẩn bị đội hình. Chú ý lắng nghe mệnh lệnh của nhạc trưởng. (Show 1) ► Let’s go procession. Remember to keep smiling. – Bắt đầu diễu hành nào! Giữ nụ cười rạng rỡ nhé (Show 2) ► Mi so la ti. Procession parade…