Bài mới

Những câu nói của Triệu Vân Thần Tài

Skin này giống như bản mở rộng của skin mặc định. Vì ko thay đổi voice cũ, chỉ add thêm thoại như ngôn ngư Athanor, tiếng cười… Zanis Ever-Victorious intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Triệu Vân Thần Tài ► We shall fight together on battle field. – Chúng sẽ cùng…

Những câu nói của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần (Wukong Sumeru: Martial Lord) và bản dịch giọng nói của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần (Wukong Sumeru: Martial Lord) ra Tiếng Việt. Wukong Sumeru: Martial Lord intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ngộ Không…