Bài mới

Những câu nói của Điêu Thuyền Thất Tịch Tiên Tử

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Điêu Thuyền Thất Tịch Tiên Tử (Diao Chan Seamstress) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Diao Chan (Seamstress). Diao Chan (Seamstress) Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Điêu Thuyền Thất Tịch Tiên Tử ► The moon watches over my needlework – Ánh…

Những câu nói của Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần (Dimension Breaker) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Lauriel (Dimension Breaker). Lauriel (Dimension Breaker) Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần ►  i.003.mp3 ►  i.002.mp3 ►  i.001.mp3 Lauriel (Dimension Breaker) Athanor language/Ngôn ngữ…

Những câu nói của Violet Thần Long Tỷ Tỷ (Celestial Guardian)

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Violet Thần Long Tỷ Tỷ (Celestial Guardian) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Violet (Celestial Guardian). Violet (Celestial Guardian) Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Violet Thần Long Tỷ Tỷ ► Across thousands of worlds, my promise holds true. – Vượt ngàn…

Những câu nói của Zephys 4.0 trong game Liên Quân

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Zephys 4.0 và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Zephys 4.0 trong game liên quân. Zephys 4.0 Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Zephys 4.0 ► Spending time alone is so boring. When will I see her again? – Ở một mình…

Tiểu sử Iggy

Ngọn lửa hủy diệt Nguồn text Tiếng Anh, in game, Tiếng Việt garena dịch, bản dịch Tiếng Việt bị thiếu từ đoạn “Chờ khi Iggy lấy lại tinh thần, trên đường phố trống trải chỉ còn hắn cùng một nam nhân mặc trường bào xanh đem âm u đứng tại đó.” Sachsongngu.top dịch phần còn…

Top