Điều khoản sử dụng

Truy cập sachsongngu.top đồng nghĩa bạn phải tuân thủ các chính sách của chúng tôi.

Nghĩa vụ

Bạn không được phép đăng, tải, hoặc phân phối lên sachsongngu.top điều sau đây:

  • Dữ liệu có nội dung phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, bán bổ, khiêu dâm, khêu gợi, khiếm nhã, dâm dục, gợi tình, bạo lực, quấy rối, thù hận, đe doạ, gây khó chịu, phân biệt, lạm dụng, hoặc lừa đảo.
  • Dữ liệu bất hợp pháp có thể cấu thành, khuyến khích hoặc chỉ dẫn cho hành vi phạm tội hình sự, hoặc tạo ra hành vi vi phạm luật pháp bất kỳ luật địa phương hay quốc gia nào.
  • Virus, dữ liệu hỏng hoặc các tệp có mã nguy hiểm, phá hoại hoặc các phần mềm khác được thiết kế để tự động hóa bất kỳ chức năng nào trên sachsongngu.top mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sachsongngu.top.
  • Sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây trở ngại, phá hoại, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng sachsongngu.top hoặc gây tổn hại, vô hiệu hóa, gây quá tải hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động của sachsongngu.top dưới bất kỳ hình thức nào
  • Chỉnh sửa, hack, tấn công hoặc sao chép Dịch vụ
  • Xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của Sachsongngu.top, người dùng của Sachsongngu.top hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

SACHNSONGNGU.TOP KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH, KHẾ ƯỚC (BẰNG LỜI NÓI, ÁM CHỈ HOẶC VĂN BẢN) HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN TƯƠNG TỰ. SACHNSONGNGU.TOP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG BỊ LỖI HOẶC HOÀN TOÀN BẢO MẬT. BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

(A) SACHNSONGNGU.TOP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ MÁY CHỦ CỦA BẠN HOẶC KẾT NÓI CỦA BẠN ĐẾN INTERNET ĐỂ TRUY CẬP VÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ; VÀ
(B) LUÔN CÓ RỦI RO TRONG MẠNG LƯỚI INTERNET DẪN ĐẾN MẤT DỮ LIỆU CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT NÀY TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI GIỮ TOÀN QUYỀN XÓA BỎ HOẶC THAY THẾ (MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO), BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO CỦA BẠN:
(B1) LÀ BẤT HỢP PHÁP;
(B2) CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH BẢO MẬT CỦA MÁY CHỦ;
(B3) SỬ DỤNG VƯỢT BĂNG THÔNG

CHÚNG TÔI XEM NHƯ BUỘC PHẢI XÓA BỎ THEO Ý CỦA CHÚNG TÔI.

ĐIỀU KHOẢN NÀY NHẰM ĐẢM BẢO DỊCH VỤ LÂU DÀI.

Thắc mắc?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sachsongngu.top@gmail.com

Cập nhật ngày: 12-01-2019