Những câu nói của Arthur 4.0 trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Download audio voice line của Arthur
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Arthur 4.0 và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Arthur 4.0 trong game liên quân.

Arthur 4.0 Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Arthur 4.0

It is an honor to fight for the people. – Thật là một vinh dự khi chiến đấu vì nhân dân,
The battlefield is where the strong shine. – Chiến trường là nơi cho kẻ mạnh tỏa sáng. (the + adj = người + adj, ví dụ: poor (nghèo), the poor = người ngèo, rich (giàu), the rich = người giàu
Sword in my hand, light in my heart. – Gươm cầm trong tay, quang minh trong tim ta
Arthur 4.0 Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Arthur 4.0

Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau

Arthur 4.0 In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Arthur 4.0

The sword of light will judge you. – Gươm Quang Minh sẽ đoán xử ngươi.
(chết)
It is a knight’s calling to protect the weak. – Nghĩa vụ của hiệp sĩ là bảo vệ kẻ sức yếu thế cô.
A truly historical moment. – Đây thực sự là thời khắc lịch sử.
Victory will be ours. – Chiến thắng sẽ là của chúng ta
Break their formations. – Phá vỡ đội hình bọn chúng
Out of my way. – Tránh ra
My beliefs shall live on. – Đức tin của ta mãi trường tồn
Strength and faith go hand in hand. – Sức mạnh và đức tin đi đôi với nhau
Soldiers! Earn victory with me. – Các chiến binh, hãy cùng ta giành chiến thắng
Yes, that’s right. – Phải, đúng thế.
People are the foundation of the nation. – Người dân là nền móng của đất nước
One must face the darkness to protect the light. – Người ta phải đối mặt với bóng tối để bảo vệ ánh sáng
(chết)
Giving up is not in my dictionary – Bỏ cuộc không có trong từ điển của ta
(chết)
Evil shall never win. – Quỷ dữ sẽ không bao giờ chiến thắng
I shall live up to my name. – Ta sẽ sống xứng đáng với ý nghĩa tên mình
For the light and the people. – Vì quang minh, vì nhân dân
Taste this. – Nếm thử này.
In the name of the holy light. – Nhân danh thánh quang
Heed my call. Charge! – Nghe lệnh ta, tấn công.

End of Arthur 4.0 hero quotes / Kết thúc các câu nói của Arthur 4.0

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *