Elsu Tiếng Trung

Những câu nói của Elsu Tiếng Trung Nghe full ► Show 1 發現敵人,立即行動!- Phát hiện kẻ địch, lập tức hành động! ► Show 2 任務收到,狙擊手即將就位!- Đã nhận nhiệm vụ, tay súng bắn tỉa chuẩn bị vào vị trí. ► Show 3 戰火需要我們的支援。 ► 4 ► 5 提高警備!- Đề cao cảnh giác! ► 6 哈!新的力量,新的希望!(Giết Ceasar)…

Krixi Tiếng Trung

Nhấn vào đây để nghe toàn bộ. ► Show 1 嘻嘻,現在輪到克里希囉!- Xī xī, xiànzài lún dào kè lǐ xī luō! – Hee hee, giờ đến lượt Krixi nè! ► Show 2 有什麼可以為您效勞嗎?- Yǒu shé me kěyǐ wéi nín xiàoláo ma? – Mình có thể giúp gì cho bạn? ► Show 3 心情不好的時候,就來和克里希聊聊天吧!- Xīnqíng bù hǎo…

Ilumia – Tiếng Trung

Nghe toàn bộ nhấn vào đây, nghe từng câu hãy nhấn nút Play bên dưới. ► Show 1 讓光明,淨化一切。Ràng guāngmíng, jìnghuà yīqiè. – Hãy để quang minh tịnh hóa mọi thứ. ► Show 2 力量、權柄、榮耀,都是我的!- Lìliàng, quánbǐng, róngyào, dōu shì wǒ de!- Sức mạnh, uy quyền và vinh quang đều thuộc về ta. ► Show…