Những câu nói của Bijan Hoàng Kim Cơ Giáp

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Some people want to change the world while others want to protector. That’s why we cross the galaxy. – Người thì muốn thay đổi thế giới, người thì muốn bảo vệ nó. Thế nên bọn mình mới đi khắp thiên hà. (Show 1)

Tracking target! Demon god Mech has been marked. Recovery program is ready for deployment at any moment. – Đã theo dõi được mục tiêu! Ma Thần Cơ Giáp đã được đánh dấu. Chương trình phục hồi sẵn sàng triển khai bất cứ lúc nào. (Show 2)
We are not just machines. We are also human beings. A new future is shining in the stars. – Chúng ta không chỉ là những cỗ máy. Chúng ta cũng là con người. Một tương lai mới đang rực sáng giữa các vì sao. (Show 3)
As light is omnipresent, shadows have nowhere to hide – Vì ánh sáng có mặt khắp nơi, bóng tối không thể ẩn náu.
Moving forward into space – Tiến vào vũ trụ
Take off on the airship! Set sail! – Phi thuyền cất cánh! Xuất phát!
Pull some light speed – Bật tốc độ ánh sáng lên nào!
(mửa?)
The more we learn about the universe, the more we realise how much we don’t know – Càng tìm hiểu nhiều về vũ trụ, chúng ta càng nhận ra mình còn thiếu sót biết bao.

Do not fear the storm, for it shall pass – Đừng ngại giông bão, nó rồi cũng sẽ tan thôi!
Clear the incorrect command! – Xóa lệnh sai đi!
Crossing the milky way – Vượt qua Dải Ngân Hà
Haha

The ignition of the thrusters – Bật động cơ đẩy nào!
There are those who seek eternity. Yet even stars have never been eternal – Có những kẻ tìm kiếm sự bất tử. Nhưng ngay cả những vì sao cũng chưa bao giờ tồn tại mãi mãi.
Protocol collision! – Chuẩn bị va chạm!

The city is devouring our will – Thành phố này đang nuốt chửng ý chí của chúng ta.
Adjust the orbit – Điều chỉnh quỹ đạo
Achieving escape velocity – Đạt được vận tốc thoát ly
Before the milky way, we’re still just children – So với Dải Ngân Hà thì chúng ta vẫn chỉ là trẻ con thôi!

We once lost our homeland and that scene will never be repeated again. – Chúng ta đã từng mất đi quê hương. Và cảnh tượng đó sẽ không bao giờ lặp lại.
Your mind’s code is now completely scrambled – Code tâm thức của bạn hiện đã hoàn toàn bị xáo trộn.
Farewell doomsday! We bid thee adieu. – Tạm biệt ngày tận thế! Bọn ta chào mi nhé!

Tomorrow may become worse but it can also become better. Everything depends on the present moment – Ngày mai có thể tồi tệ hơn, nhưng cũng có thể tốt đẹp hơn. Tất cả phụ thuộc vào khoảnh khắc hiện tại.

Destruction and rebirth always coexist – Sự hủy diệt và tái sinh luôn luôn tồn tại song hành.
Ha

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *