Những câu nói của Gildur Xích Long

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Background music – Nhạc pick tướng

May the radiant dragon clan protect you – Nguyện quang minh long tộc sẽ bảo vệ cho ngươi

Humans should naturally become my followers – Chẳng cần tốn công tôn sức, con người sẽ tự tìm đến và theo chân ta!

You want me to uphold justice!? How much gold can you offer? – Muốn ta bảo vệ công lý à? Trả ta bao nhiêu vàng?

Dragon knights are the embodiment of justice – Hiệp sĩ rồng là hiện thân của chính nghĩa

Dragon knights deserve victory – Hiệp sĩ rồng xứng đáng được chiến thắng!

I need to take care of my wings, so I’ll spare you for now – Ta đang bận chăm cánh, nên tạm tha cho ngươi vậy.

Dragon’s demonic armaments! – Long thần ma binh.

Dragon knights love humans because human settlements are full of gold – Hiệp sĩ rồng “phải lòng” con người vì họ có nhiều vàng!

You seem to have misunderstood something. Dragons like gold. Isn’t that recorded in your legends? – Ê, hình như ngươi hiểu nhầm gì đó rồi. Rồng thích vàng chứ, truyền thuyết của các ngươi không phải ghi vậy sao?

Flame burst! – Hoả diệm bộc phát!

Hahahaha, I know – Ta biết.

I’m heading toward the dreamland of gold – Ta sắp đến xứ sở mộng mơ của vàng rồi!

Positions on following justice may change, but the golden hand remains constant forever – Quan điểm về việc theo đuổi công lý có thể thay đổi, nhưng bàn tay vàng vẫn luôn trường tồn.

There’s no choice. Someone paid for your life – Chẳng còn lựa chọn nào đâu. Đã có người trả giá cho mạng ngươi rồi!

Rather than rescuing princesses, ancient treasures ignite my interest more – Thay vì giải cứu công chúa, ta hứng thú với kho báu cổ hơn!

If there’s no gold, we can make a deal with something else – Không có vàng thì thôi, ta sẽ thương lượng bằng thứ khác!

After thousands of years, humans have made no progress. Fighting day in and day out, it’s not very meaningful – Vậy là cả ngàn năm rồi, loài người vẫn giậm chân tại chỗ à? Ngày nào cũng đánh nhau, chán không chịu được! Day in, day out -> Hằng ngày, ngày này qua ngày khác.
Virtue? That’s a facade. Created by those with ulterior motives – Đạo đức á? Mặt nạ thôi! Do mấy kẻ có mưu đồ tạo ra đó!

Demonic deity’s heavenly assault! – Thiên khiển ma thần.

How dare you challenge the priceless power of the dragons – Ngươi dám thách thức sức mạnh vô song của rồng à?

Rest assured. I will also fulfil that just as you desire – Yên tâm đi. Ngươi muốn gì ta cũng chiều!

Mortals, no matter how hard you try, the barrier between you and me is insurmountable – Bọn phàm nhân ngu ngốc, cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua rào cản giữa các ngươi và ta!

Oaths? Trust? Are these things valuable? – Lời thề? Niềm tin? Mấy thứ đó có giá trị gì?

Here I am in another foolish world – Lại lạc trôi vào một thế giới ngu ngốc nữa rồi!

Naïve humans… as soon as they hear the name of the dragon knight, they will begin the offer of gold – Đám người nai tơ… Nghe danh kị sĩ rồng là vác cả kho vàng ra hối lộ ngay!

Dragon’s wrathful blaze! – Long thần nộ hỏa

Punishment! – Trừng phạt

Unrivalled! – Vô song

Biến về
Nghẻo 1
Nghẻo 2
Nghẻo 3
Gildur Xích Long

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *