Những câu nói của Richter Kiếm Thần Susanoo

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Richter Kiếm Thần Susanoo.
Richter (Susanoo/Cyber Samurai) intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Richter Kiếm Thần Susanoo
 intro2f001
 intro1f003
 if005
 if004
 if002
Richter (Susanoo/Cyber Samurai) In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Richter Kiếm Thần Susanoo
 f041
 f040
 f039
 f036
 f035
 f033
 f032
 f031
 f030
 f029
 f028
 f026
 f025
 f024
 f023
 f021
 f020
 f019
 f018
 f017
 f016
 f015
 f014
 f013
 f012
 f011
 f009
 f005
 f003
 f001
End of Richter (Susanoo/Cyber Samurai) hero quotes / Kết thúc các câu nói của Richter Kiếm Thần Susanoo
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *