Những câu nói của Volkath Hắc Kỵ Thời Không

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Volkath Hắc Kỵ Thời Không Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Volkath Hắc Kỵ Thời Không
Show_1 Weaklings like you have no reason to exist! – Phế vật như các ngươi, không đáng sống!

Show_2 You should be honoured to fuel my power! – Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được tiếp thêm sức mạnh cho ta!

Show_3 With the Memory Stone, I shall be mortal! – Với Viên Đá Ký Ức, ta sẽ trở thành người thường!
Volkath Hắc Kỵ Thời Không Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Volkath Hắc Kỵ Thời Không

KHÔNG CÓ

Volkath Hắc Kỵ Thời Không In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Volkath Hắc Kỵ Thời Không

VO Despair! – Cùng đường rồi.

VO Destroy everything! – Tiêu diệt tất cả.

VO_13 Before the Soul Hunter, everything is just a joke – Trước Thợ Săn Linh Hồn, mọi thứ chỉ là trò đùa. (trở nên vô nghĩa)

VO_14 Give me your life! – Hãy dâng hiến mạng sống cho ta!

VO_15 Is this the best your humans have to offer? – Loài người các ngươi chỉ có thế thôi sao?

VO_16 Be burned by the flame of soul! – Ngọn lửa linh hồn sẽ thiêu đốt ngươi!

VO_17 The forbidden magic of the soul will give me the greatest power – Các cấm thuật của linh hồn sẽ mang đến cho ta sức mạnh vô song.

VO_20 My soul will never disappear… – Linh hồn ta sẽ không bao giờ biến mất!

VO_21 You will be the next to be plundered by me! – Ngươi sẽ là kẻ tiếp theo bị ta đoạt mất linh hồn.

VO_22 This is the power of immortality! – Đây là sức mạnh của Đấng Bất Tử.

VO_23 Excellent! – Siêu việt

VO_24 Your soul seems more valuable than the others – Linh hồn của ngươi trông đáng giá hơn những kẻ khác đó.

VO_26 Kneel before me! – Hãy quỳ xuống trước mặt ta!

VO_3 Grant me your soul! – Hãy dâng hiến linh hồn của ngươi cho ta nào!

VO_30 Souls Splitter Blade! – Tách Hồn Kiếm

VO_32 This time zone will be destroy – Vùng thời gian này sẽ bị tiêu diệt.

VO_33 Time travel! – Du hành thời gian

VO_35 My soul hunting horse and I will trample every last drop of your honor – Ta và chiến mã săn linh hồn của ta sẽ phá hủy tận cùng danh dự của ngươi!

VO_36 Let the hunt begin! – Bắt đầu cuộc săn nào.
VO_1 (Chớt 1)
VO_25 (chớt 2)
VO_27 (chớt 3)
VO_10 (Âm thanh tướng)
VO_11 Waive – Từ bỏ đi
VO_12 (Âm thanh tướng)
VO_18 (Âm thanh tướng)
VO_2 (Âm thanh tướng)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *