Ai là chủ thật sự của Google?

Google, tên gọi đầy đủ là Google LLC trước đây là Google Inc. (1998–2017), công ty công cụ tìm kiếm của Mỹ, được thành lập vào năm 1998 bởi Sergey Brin và Larry Page, là công ty con của công ty mẹ Alphabet Inc. Google, in full Google LLC formerly Google Inc. (1998–2017), American search…