Ai là chủ thật sự của Google?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Google, tên gọi đầy đủ là Google LLC trước đây là Google Inc. (1998–2017), công ty công cụ tìm kiếm của Mỹ, được thành lập vào năm 1998 bởi Sergey Brin Larry Page, là công ty con của công ty mẹ Alphabet Inc.

Google, in full Google LLC formerly Google Inc. (1998–2017), American search engine company, founded in 1998 by Sergey Brin and Larry Page, that is a subsidiary of the holding company Alphabet Inc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *