Krixi Tiếng Trung

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Nhấn vào đây để nghe toàn bộ.

Show 1 嘻嘻,現在輪到克里希囉!- Xī xī, xiànzài lún dào kè lǐ xī luō! – Hee hee, giờ đến lượt Krixi nè!
Show 2 有什麼可以為您效勞嗎?- Yǒu shé me kěyǐ wéi nín xiàoláo ma? – Mình có thể giúp gì cho bạn?
Show 3 心情不好的時候,就來和克里希聊聊天吧!- Xīnqíng bù hǎo de shíhòu, jiù lái hé kè lǐ xī liáo liáotiān ba! – Khi tâm trạng không tốt, hãy trò chuyện cùng Krixi nhé.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *