Ao bōzu là gì?

Ao bōzu 青坊主 (Hán dịch: Thanh phường chủ) là hòa thượng xanh. Thường sống ở những cánh đồng lúa, những ngôi nhà hoang hoặc những con đường vắng vẻ. Chúng thường ăn thịt trẻ em và thức ăn thay đổi theo từng vùng. Ao bōzu thường được miêu tả là một hòa thượng to lớn,…

Meido ở đâu?

Thần thoại Nhật Bản Meido 冥途 (Hán dịch: Minh Đồ) là con đường tăm tối; thế giới bên dưới. Khi người chết, họ sẽ vào Tengoku (thiên đường) hoặc đến Jigoku (địa ngục). Nếu họ sống một cuộc sống thánh thiện hoặc một cuộc sống hoàn toàn xấu ác, họ có thể thẳng vào Tengoku…

Top