Meido ở đâu?

Thần thoại Nhật Bản Meido 冥途 (Hán dịch: Minh Đồ) là con đường tăm tối; thế giới bên dưới. Khi người chết, họ sẽ vào Tengoku (thiên đường) hoặc đến Jigoku (địa ngục). Nếu họ sống một cuộc sống thánh thiện hoặc một cuộc sống hoàn toàn xấu ác, họ có thể thẳng vào Tengoku…

Thần Sól (Sunna)

Sol (hay Sól, Sun, Sunna) là con của Mundilfari, đồng thời là nữ thần điều khiển cỗ xe Mặt Trời. Nàng còn có một phu quân tên Glenr. Mundilfari đã rất tự mãn, nói rằng hai người con của mình còn đẹp hơn các vị thần, khiến các thần nổi giận và bắt hai người…

Thần Ptah

Ptah được xem vị thần tối cao và đã tạo ra tất cả các vị thần, kể cả tám vị thần Ogdoad thuở sơ khai (Amun, Amunet, Nu, Naunet, Heh, Hauhet, Kuk, và Kauket) và 9 vị thần của Heliopolis[1]. Theo Thần học Memphite, ông đã tạo ra thế giới bằng năng lực ngôn từ…

Thần Ra

Thần Ra: Vị thần tối cao, thần mặt trời và là vua của thiên đàng. Ông cưỡi chiếc thuyền băng qua bầu trơi và đi xuống thế giới âm phủ vào ban đêm để chiến đấu với con quái vật biển, Aphophis. Vì lý do chính trị thần Ra bị kết hợp với thần sáng…

Frigg là ai?

Trong thần thoại Đức và thần thoại Bắc Âu Frigg (hay Frigga, hay Friggja) là hoàng hậu của các vị thần, vợ của thần Odin và là nữ hoàng của Aesir. Frigg là nữ thần của sự sinh sản, hôn nhân, gia đình, tình mẫu tử. Bà được cho là thần bảo hộ cho phụ…

Thần Phanes

Trong thần thoại Hy Lạp, Phanes là vị thần nguyên thủy trong thời kỳ sáng tạo. Ông là nguồn gốc của sự sống, động lực đằng sau sự sinh sản trong buổi đầu của vũ trụ. Phanes được ấp từ quả trứng thế giới, một hợp chất nguyên thủy tạo thành Chronos (Thời gian) và…