Frigg là ai?

Trong thần thoại Đức và thần thoại Bắc Âu Frigg (hay Frigga, hay Friggja) là hoàng hậu của các vị thần, vợ của thần Odin và là nữ hoàng của Aesir. Frigg là nữ thần của sự sinh sản, hôn nhân, gia đình, tình mẫu tử. Bà được cho là thần bảo hộ cho phụ…

Thần Phanes

Trong thần thoại Hy Lạp, Phanes là vị thần nguyên thủy trong thời kỳ sáng tạo. Ông là nguồn gốc của sự sống, động lực đằng sau sự sinh sản trong buổi đầu của vũ trụ. Phanes được ấp từ quả trứng thế giới, một hợp chất nguyên thủy tạo thành Chronos (Thời gian) và…

Top