Battleship The Final Battle Scene in 4K HDR

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

The battle for Earth begins at sea in this epic action-adventure starring Taylor Kitsch, Rihanna, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker and Liam Neeson. An international naval coalition becomes the world’s last hope for survival as they engage a hostile alien force of unimaginable strength. Ripping across sea, sky and land, Battleship is “a big bold blast” (MSN Movies), packed with spectacular visual effects and explosive action.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *