Chương II : Khái niệm về nhân sinh quan (Phần 1/2)

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtTiếng Anh
Chương II : Khái niệm về nhân sinh quanChapter II: General Concept of Human Life
Để có thể dễ dàng hiểu được khái niệm về sự cấu tạo của con người theo quan niệm thần học Cao Đài Giáo trước hết xin chư huynh tạm thời rời bỏ vài định kiến của mình , nếu có và giữ một thái độ khách quan trong khi đọc những dòng chữ sau đây.    In order understand easily the general concept of human formation according to CaoDaist theology at first you are required to put aside some of your fixed opinions-if you have any-and try to be quite objective while reading these lines.
Nếu chư huynh thấy có chỗ nào khiếm khuyết, khó hiểu, đó chính là vì soạn giả vụng về chớ chẳng phải thực thể cấu tạo con người không toàn vẹn, vì sự bất tài của người viết chớ chẳng phải vì giáo lý Cao Đài không đủ sáng tỏ.If you find something unclear, incomplete or hard to understand about human nature, that is because of the writer’s clumsiness, not because of the incompleteness of human formation, because the writer’s lack of ability, not because of the cloudiness of CaoDai doctrine.
I/- BẢN THỂ CON NGƯỜI :I/- HUMAN NATURE
Nguồn cội con người vốn linh thiêng, nhưng khi tìm hiểu nó chúng ta hãy bắt đầu từ chỗ không linh thiêng trước đã.   The human source is divine, but when we begin to study if we should start at common steps.
Khối tế bào tạo thành thịt, xương, da, lông, tóc ... đó chính là hình hài của chúng ta, nhưng như vậy nó có khác chi một tử thi bất động đang nằm bên vệ đường kia ? The physical body of any one is a group of cells that form muscles, bones, skin, hair… If man is such a formation, what is the difference from a dead body found on the roadside?
Phải có một yếu tố thứ hai khác hơn cộng thêm vào hình hài đó mới làm cho nó linh hoạt, nghĩa là nó sống. There must be another element added to the formation of cells to make it alive. 
Sự sống được thể hiện dưới hình thức cái hình hài bằng xương, bằng thịt của con người biết ăn, uống, ngủ, biết ham muốn, buồn vui, ghét, giận, lo lắng, suy tư … The life expresses itself in the movements of the physical body like eating, sleeping, worry, anger, thinking…
Yếu tố thứ hai đó gọi là " đệ nhị xác thân". The second element is named the second body, as opposed to the physical body.
Nếu con người chỉ gồm có hai phần như vậy thôi, nghĩa là một "thể xác" bằng tế bào và một "đệ nhị xác thân" nhập lại làm một để thể hiện được sự sống, thì con người có khác chi một con thú, vì thú vật cũng biết cử động, ăn uống, ham muốn, buồn vui, ghét giận, như chúng ta vậy. If man is a combination of these two parts, a body consisting of cells and an invisible second body to make it lively, what is the difference between a man and an animal because an animal also knows moving, eating, sadness, sleeping, desire…like us?
Vượt lên trên hai phần cấu tạo đó, con người phải có một cái gì khác hơn nữa làm cho nó phân biệt với động vật và có một giá trị cao hơn tất cả các sinh vật hiện hữu trên mặt địa cầu về mặt tấn hóa.Above these two constituting parts, man must have something more which distinguishes him from animal to make him more valuable in the significance of progress than any other living creature in the world. 
Yếu tố thứ ba đó là nhà thần học gọi nó là "linh hồn" và nhà khoa học chỉ thấy tác dụng của nó dưới hình thức trí khôn.This third element is named soul by theologians and scientists call its effect mind or intelligence.
Bây giờ chúng ta xem lại kỹ hơn từng phần một trong ba thể cấu tạo nên con người như vừa trình bày.            Now, let’s see in more detail the three parts of human formation.
A- HÌNH HÀI THỂ CHẤT :A-PHYSICAL BODY
Nếu chư huynh là người Tây Phương thiết tưởng không cần bàn giải gì hơn về cấu tạo và tính chất của thể xác con người, nếu chư huynh là người Đông Phương chưa từng khảo cứu học thuật Âu Mỹ xin chư huynh hãy tham khảo các sách vở, báo chí về cơ thể học , sinh lý học...  If you are a westerner it it unnecessary to argue about the formation and nature of human flesh. If you are an oriental who has not studied the western civilization the reading of anatomy and biology books would give you a more accurate knowledge of the physical phenomena inside your own body.
B- ĐỆ NHỊ XÁC THÂN :B-THE SECOND BODY
Đây là một thực thể đã gây nhiều khó khăn cho người nghiên cứu.       This is the fact which causes much trouble for students.
 Trước hết, xin bàn đến sự hiện hữu của nó.  At first let’s see its presence.
 Sau một ngày làm việc, đêm đến, chúng ta nằm nghỉ rồi trong một lúc mơ màng dường như chúng ta cảm thấy quên tất cả. After a day working we lie down to rest when nights comes and a moment later we seem to forget everything. 
Thân thể chúng ta nằm yên thường bất động đến nỗi muỗi cắn, cũng không biết, một người đứng bên cạnh cũng không hay, thậm chí có khi một vật lạ chạm vào người chúng ta cũng không cảm thấy. Our physical body lies motionless, it becomes so numb that we cannot feel the mosquito’s bite or the presence of someone standing by, and sometimes we do not feel even the touch of a strange thing.
Tại sao vậy ?  Why? 
Cái đệ nhị xác thân ngự trị trong hình hài con người làm cho chúng ta cảm biết dễ dàng trong lúc thức như vừa kể trên, giờ đây đã rút ra khỏi thể xác một phần và đi vào cảnh giới khác thích hợp với những hoạt động riêng biệt của nó. Tuy nhiên, nó vẫn còn giữ lại sự liên lạc với thể xác, tượng trưng bằng sợi dây từ điển, làm cho con tim còn đập, phổi còn thở và tay chân vẫn còn cử động một cách vô thức. The second body found in our physical body to make it sensitive is drawing partly out of our flesh, and is going to other worlds consistent to its specific activities. It still keeps the relationship with our flesh, and many people call the symbol of this relation “magnetic fiber” which makes our heart beat, our lungs breath and sometimes it causes some unconscious movements during sleep for our physical body.
 Ngày nào sự liên lạc này chấm dứt hoàn toàn, thì lập tức thân xác chúng ta sẽ trở thành một tử thi bất động.Any time this relation is found completely halted we will be quite dead.
BẢN CHẤT ĐỆ NHỊ XÁC THÂN : THE NATURE OF THE SECOND BODY:
Thần học Cao Đài Giáo dạy rằng lồng vào trong con người chúng ta còn có một thể thứ hai bằng khí chất, hình dạng giống hệt xác thân bằng xương bằng thịt nầy.CaoDai theology says that within and a little around us there exist another body of a gaseous state exactly like our own fleshy body. 
Đặt tính của nó là linh hoạt, thu hút sanh khí trong càn khôn vũ trụ để truyền đến xác thân, và nuôi sống các tế bào cho được tốt tươi. Its main character is liveliness.  It attracts the vital fluid spread everywhere in the universe and transmits it to our flesh to keep the cells alive.
Nó cũng rút tỉa những kinh nghiệm của xác thân ở hồng trần chuyển đi đến những thể thanh cao hơn trong số những thể cấu tạo con người. It also takes the experiences of this earthly life through sense and impression and transmits them to other human structures that are more delicate. 
 Kinh nghiệm ấy là những viên gạch kế tiếp trải ra trên con đường chúng ta đang đi hay là những dấu vết đương nhiên phải có trên con đường tấn hóa của mỗi người .The experiences are pieces of brick which pave the way we are going on or they are simply the remaining traces found on the path of evolution for each individual.
Đệ nhị xác thân đang lồng trong khuôn hình hài xác thịt, nó có cả thể tích giống y như xác thân vậy, và chịu ảnh hưởng nặng nề những nghiệp quả tư tưởng và hành động thường nhật. The second body stays inside the frame of the physical body, however, the second body like the physical body is three dimensional and our daily thoughts and actions have great influence on it.
Nếu con người còn nặng nề đeo mang những dục vọng xác thân thì sau khi chết " đệ nhị xác thân" phải lưu luyến tử thi sắp rời rã như là một môi trường thích hợp cho sự thỏa mãn của nó.  If man lives with great temporal desires through all his life, after death the second body loaded with their effects will spent a lot of time regretting its dead flesh as the most consistent place for its satisfaction.
Trong một vài trường hợp con mắt của người bình thường có thể nhìn thấy " đệ nhị xác thân" của kẻ chết mà người ta gọi là "bóng ma". In particular cases someone can see the second body of the dead and we call it a phantom. 
 Nó không muốn rời khỏi xác thân vì người bạn đó đã giúp nó thỏa mãn mọi dục vọng khi nó còn ở trong xác, giờ đây nó sắp mất người bạn đó, nó muốn trở lại sống với người bạn cũ, nó muốn tiếp tục toại hưởng lạc thú hồng trần, nhưng mà luật vô hình buộc nó phải rời bỏ, nên nó hối tiếc, nó đau khổ . It does not like to leave the flesh because this old friend helped it to satisfy all kinds of desires while it still resided in the flesh. Now it is going to lose this friend, it wants to come back and live with him, it wants to continue enjoying, earthly satisfactions found only in a human flesh, but divine laws make it leave. So it feels regretful, sorrowful…
Các phép độ hồn, giải oan, cầu siêu... của các nhà đạo giáo có tác dụng làm gảm bớt sự đau khổ nầy bằng cách giúp cho đệ nhị xác thân có đủ nghị lực và sự khôn ngoan để dễ dàng rời khỏi tử thi quên đi niềm luyến tiếc..All kinds of miracles of religious men like salvation, deliverance, prayer for the soul’s ascension… have effect by relieving the sorrow and regret at this moment by giving the second body more energy and wisdom to leave the flesh as soon as possible and not to remember anything from this earthly life. 
Có thể sẽ có những thắc mắc rồi đệ nhị xác thân đi về đâu ? This raises the question where will the second body go? 
Chắc chắn phải có con đường cho nó đi.Of course there must be a path for it.
Nếu trong cuộc sống, chúng ta là người biết hướng thượng kiểm soát được dục vọng của mình, và dùng cái năng lực phát ra từ sự ham muốn ấy mà phụng sự vạn linh và tìm hiểu về sự sống thì trước buổi chết, đệ nhị xác thân đã đủ khôn ngoan để biết rằng nó đã hết phận sự dưới thế, nó phải đi vào những cảnh giới khác. If we  perfected ourselves through all our life, if we could harness our desire and use the energy developed from it to serve all living creatures and to study life, well, right at the moment of death, our second body would be wise enough to know that it is about to finish its duty in the world and proceed to other worlds. 
Như là một kết quả đương nhiên của sự hiểu biết này, đệ nhị xác thân rời khỏi tử thi một cách dễ dàng với niềm sung sướng như một tù nhân vừa mãn hạn rời khỏi khám đường và đặt chơn lên con đường do nghiệp quả chồng chất của nó định ra.The second body because of this knowledge will leave the flesh easily and with great happiness like a prisoner leaving its jail and it starts on the path decided by the effects of its previous actions and thoughts.
Tóm lại, những gì mà đệ nhị xác thân phải làm sau khi chết là kết quả của những hành vi và tư tưởng khi nó còn lồng trong cái khuôn xác thịt.      In brief, what the second body will do after the death is the results of its actions and thoughts during the time it framed itself in the body flesh. 
Thế nên, thân xác của người đệ tử Cao Đài phải chịu dưới những luật lệ của Giáo Hội, mục đích là để giúp cho người đệ tử có những dịp tạo nên những hành vi tốt, tư tưởng thiện để ngày sau đệ nhị xác thân dễ dàng siêu thoát, nghĩa là đi trở về nguồn cội linh thiêng của con người.Therefore in the temporal life of CaoDaist disciple must be controlled by church laws with the purpose of giving him more opportunities to do good actions and have better thoughts which will cause the second body to come back easily to its divine source. 
Chư huynh có thể hiểu đó là một ân huệ do Thượng Đế ban cho hay là kết quả đương nhiên của một định luật công bình bất di bất dịch tùy theo trạng thái tinh thần của chư huynh khi đọc những lời nầy .That may be considered as a favor granted by God or a natural result of an eternal law of equality depending on the developing situation on your mind when reading these lines.
C- LINH HỒN :C- THE SOUL
Bây giờ chúng ta sang qua phần linh hồn hay là yếu tố thứ ba cấu tạo con người .    Now we go on the soul or the third element constituting a human being. 
Từ xưa các nền Tôn giáo đều dạy rằng con người có một linh hồn.  From old days many religions have taught that man has a soul
Nhưng sự hiểu biết về linh hồn thì khác nhau tùy theo trình độ tấn hóa của mỗi cá nhân mỗi dân tộc . but the understanding of the soul differs according to the level or evolution of each individual, each people. 
Những sự cố gắng giải thích linh hồn là cái gì bằng những lời lẽ thế gian , sau một thời gian có thể hằng thế kỷ đều trở nên thiếu sót, tương tợ như một bài học đã qua đối với một cậu học trò đã đỗ đạt.  The effort to explain what and how the soul is by human words after a period of time - perhaps centuries - became unsatisfactory, like previous lessons to a graduate student.
 Nói như vậy không có nghĩa là ngôn ngữ chẳng giải thích được điều gì cả như có người thường nghĩ, nhưng trái lại chúng ta cũng phải làm công việc người xưa đã làm, nghĩa là vẫn phải dùng ngôn ngữ của chúng ta mà diễn tả một thực thể trong thế giới vô hình nhưng với một hình thức khác tuy biết rằng chẳng thể nào vẹn toàn được. By saying so does not mean that language is unable to express the ideas as somebody thought but on the contrary we have to do the same work as the former meaning we also have to use human words to describe  facts in the invisible world, but remembering the limitations of language.
Hằng ngày chúng ta sống không ai không suy nghĩ Con người có trí khôn, cái trí khôn đó giúp cho nó chiếm địa vị tối thượng trong các loài sinh vật trên mặt đất . In our daily life we cannot stop thinking. Man has his intelligence which helps him take the highest position among all kinds of living creatures existing on the surface of the world.
Khi chết trí khôn ấy đi về đâu ? After death where will it go? 
 Thật là khó hiểu nếu nói rằng một thực thể khôn ngoan dường ấy với những quyền năng sáng tạo phi thường mà lại chịu mất đi liền khi thể xác nầy chết . It is hard to understand, really impossible that such a wise fact with enough supernatural power of creation can vanish right after the death of the body. 
Cái trí khôn ấy có phải là linh hồn chúng ta không ?Is that intelligence our soul?
 Thưa không, nó chỉ là tác dụng thấy được do sự hoạt động của linh hồn nơi một con người, hay nói một cách khác linh hồn là nguồn cội của sự khôn ngoan và câu nói ấy không phải là một định nghĩa , nó chỉ mô tả một trong vài điều giải thích về linh hồn và tùy theo mức độ quy phàm của linh hồn mà cái tác dụng thấy được của nó tức là trí khôn được thể hiện dưới hình thức cao thượng hay thấp hèn . No, it is only the visible effect on the human mind or in other words, soul is the source of wisdom… Such a saying does not mean a definition but only a sphere of significance among many other spheres not revealed yet. Depending on its level of denaturing the visible effect of a soul on a human mind expresses itself a coarse or sublime.
Vậy thì chúng ta đừng cố gắng khoác cho nó một hình ảnh vật lý nào dù là tượng trưng, vì nó vốn không hình không ảnh, và cũng đừng đòi hỏi chứng minh sự hiện hữu của linh hồn bằng những thí nghiệm dựa vào giác quan xác thịt. So we do not try to give the soul any physical shape, no image and it is not required to prove its existence by experience relying on the human senses. 
 Chúng ta chỉ có thể nhận thức rằng nó có mặt trong con người chúng ta chớ không thể sờ mó được cũng không thể thấy được bằng nhục nhãn.We only perceive that it exists in us without touching it or seeing it with our temporal eyes.
Linh hồn vốn trọn lành,   The souls take its holy source from the Creator of the universe. 
trên con đường nhập thế nó phải khoác lấy một cái áo bằng khí chất, nhẹ nhàng tức là đệ nhị xác thân, thích hợp với những sự hoạt động của nó ở cõi trung giới. On the way to this world it must wear a light coat of vital fluid named the second body for consistency with its activities in the ideal world.
Linh hồn muốn biểu lộ những hoạt động của nó ở cõi hồng trần nầy nó phải mượn thêm cái khuôn xác thịt nặng nề dầy đặc tức là thể xác của chúng ta. The soul must borrow another frame which is our condensed physical body to express its presence in the earthly world.
Càng đi sâu vào những cảnh giới nặng nề ô trược, linh hồn càng mất tính cách trọn lành vì sự trì kéo của những lớp áo ngoài mà nó mặc có khuynh hướng vị kỷ và cái lớp ngoài nặng nề nhất nhưng cũng cần thiết hơn hết để linh hồn có thể cư ngụ ở cõi trần chính là thể xác của chúng ta. The more condensed the worlds are that a soul goes down in, the more it loses its holiness because of the pulling force of its different constituting coats tending to satisfy themselves. And the most condensed wrap our own body flesh, is also the most necessary residence for a soul in this earthly world…
Tóm lại, nếu chúng ta phải tách rời ra ba phần riêng biệt cho dễ hiểu thì nơi  mỗi con người đều có một linh hồn, một đệ nhị xác thân và một thể xác hữu hình.       In conclusion, there exist in a human being three constituting parts, a soul, a second body and a visible physical body, and such a separation is for representative purposes only. 
Cho đến đây chúng ta chỉ mới kể ra ba yếu tố cấu tạo con người theo quan niệm thần học Cao Đài Giáo, còn sự hoạt động của ba thể ấy ra sao trên con đường nhập thế và xuất thế không thuộc phạm vi quyển sách nhỏ bé nầy .What regards their activities for its appearance on this world and what it must take off or preserve on the way back to the divine source overpass the limitations of this handbook?
Có thể sẽ có những thắc mắc liên quan đến những khám phá của khoa học về sự di chuyển những luồng chấn động trong hệ thần kinh tạo thành cảm giác, sự hoạt động mà máy móc có thể kiểm chứng được của các trung khu trên những bán cầu não ...    May be the impression will be given of scientific discoveries of transmission of natural vibrations along nerves inspiring sensitivity as well as psycho-biologic activities on cerebral centers which can be tested and measured by scientific instruments.
Tất cả những điều ấy chỉ là kỹ thuật điều khiển sự sống nơi con người do một quyền năng tối thượng sáng tạo, duy trì và hủy diệt nó. All these happenings are merely techniques to manipulate the life of a human being by a supreme power of creation, to maintain and destroy everything in the universe.
Con người chỉ có thể bắt chước kỹ thuật đó mà góp phần vào sự duy trì, đỡ nâng hay là hủy diệt sự sống.  Man can only imitate this technique to participate in the maintenance of destruction of life.
Tôi nhấn mạnh đến tánh cách kỹ thuật của những hiện tượng mà khoa học khám phá và nhiều người đã nhầm lẫn sự diễn biến của hiện tượng với nguyên thủy sáng tạo ra nó.  I emphasize the technical specialty of the phenomena already discovered by science because many people confuse the procedure of the phenomena with its source of creation. 
Chính vì sự nhầm lẫn nầy mà con người đã để cho lòng kiêu hãnh ngự trị cả tâm linh khi nó vừa khám phá ra vài bí mật của vũ trụ trong số vô vàn những bí mật hãy còn che khuất.This confusion made the arrogance override their mind when man discovered some secrets among the multitude of other mysteries still out of human knowledge.
 Lòng kiêu hãnh đã thực sự ngăn cản sự tiến bộ của con người không ít. Such arrogance slowed down human progress considerably.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *