Tiểu Sử Điêu Thuyền

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tuyệt sắc giai nhân

Diaochan came from very humble beginnings, but her ruthless ambition has taken her far.Điêu Thuyền có xuất thân rất khiêm tốn, nhưng tham vọng nhẫn tâm đã đưa cô đi xa.
She was born to a simple handmaiden and was raised under the assumption that she would never exceed her mother’s standing in life.Cô được sinh ra trong gia đình của một người hầu gái giản dị và được mẹ nuôi dưỡng với ý nghĩ cô cũng sẽ chẳng bao giờ hơn được mẹ mình.
However, Diaochan was blessed with incredible beauty.Tuy nhiên, Điêu Thuyền lại được trời phú cho vẻ đẹp lạ thường.
As she came of age, she became very aware that she was more alluring than the beautiful fountains in the royal cities that she visited.Khi lớn lên, cô nhận thức được rằng mình còn quyến rũ hơn cả những đài phun nước tuyệt đẹp ở các thành phố mà cô đã đến thăm.
While many men sought her out, even some who pledged to go on chivalric quests to win her hand, Diaochan mastered the art of restraint.Trong khi nhiều người đàn ông tìm kiếm cô thậm chí một số người tòng quân để chỉ để được nắm tay cô ấy nhưng Điêu Thuyền đã làm chủ được nghệ thuật kiềm chế.
She would eye the high lords and smile at them until they requested her service. Cô chỉ để mắt đến các vị lãnh chúa và mỉm cười với họ cho đến khi họ yêu cầu cô ấy.
Once there, she would flirt and tease just long enough to put herself in a position to extract maximum value from another. Khi đó, cô ấy sẽ tán tỉnh và trêu chọc lợi dụng vị trị của mình để đạt được lợi ích nhiều nhất từ người khác.
Eventually, this process left her in the service of a warlord.Cuối cùng, điều này này khiến cô ấy phải phục vụ một lãnh chúa.
This warlord, always concerned with the next great conquest, had heard rumblings of a horrendous dragon laying waste to towns and wreaking havoc among the realm. Vị lãnh chúa này nghe tiếng đồn vang dội về một con rồng hung tợn đang tàn phá thị trấn và vương quốc, ông ta chỉ luôn quan tâm đến cuộc chinh phục vĩ đại đó.
If he could just find a way to defeat this dragon, his real power would be known. Chỉ cần tìm được cách đánh bại được con rồng này thì sức mạnh thực sự của ông ta sẽ được nhiều người biết đến.
All of the other lords would not only praise him, they would also truly fear him. Tất cả các lãnh chúa khác sẽ không chỉ ca ngợi, họ còn thực sự kính sợ ông ta.
As he trained himself physically for the fight ahead, he gave his servants the task of finding out different ways of slaying the dragon.Vì thế ông ta tự rèn luyện thể chất cho cuộc chiến phía trước, giao cho những người hầu của mình nhiệm vụ tìm ra nhiều cách khác nhau để diệt rồng.
The warlord had inherited a tremendously well-stocked library, filled with volumes upon volumes of writings on every imaginable subject.Ông ta có một thư viện cực kỳ đồ sộ, chứa đầy ấp các tập sách về mọi chủ đề mà người ta có thể tưởng tượng được.
Diaochan had been assigned to the magical arts section to scour for any information she could find on defeating a dragon. Điêu Thuyền được phân công vào phần pháp thuật để tìm kiếm phương pháp tiêu diệt rồng.
As she poured over the stacks of spells and potions, her interest in the subject took hold of her. Khi cô đem hết công sức vào đống bùa chú và độc dược, chủ đề này đã chiếm lấy cô.
She returned to the library day after day and practiced what she learned under the cover of night. Cô trở lại thư viện ngày này qua ngày khác và thực hành pháp thuật khi màn đêm xuống.
She found herself to be a quick learner and was mastering advanced spells within a year. Cô nhận thấy mình là một người học nhanh và đã thành thạo các phép thuật cao cấp trong vòng một năm.
As she grew in skill, she grew further from her screwed past. Khi pháp thuật ngày càng gia tăng, cô đã tiến xa khỏi quá khứ tồi tệ của mình.
She found a sense of peace and purpose on these pages and her newfound identity blossomed. Điêu Thuyền tìm thấy cảm giác bình yên và mục đích cuộc đời trên những trang sách và danh tính mới của cô bừng nở từ ấy.
As she neared the end of the library, the camp was attacked by a powerful warrior with dragon blood known as Lu Bu.Lúc cô đi đến cuối thư viện, một chiến binh mạnh mẽ với dòng máu rồng được mọi người biết đến là Lữ Bố đã tấn công trại.
He tore through the camp, raining terror upon the soldiers.Lữ Bố xé toạc trại, làm mưa gió kinh hoàng cho những người lính.
He was outnumbered, but this did not matter; he was absorbed by rage and the outcome turned. Anh ta bị áp đảo, nhưng điều này không là vấn đề bởi vì Anh có thể hấp thụ thịnh nộ, và thay đổi kết cục.
Diaochan was curious about the power of this new challenger, and also felt her heart moved by the obvious pain he carried within him. Điêu Thuyền tò mò về sức mạnh của kẻ thách thức, và cũng cảm thấy trái tim cô rung động trước nỗi đau rõ ràng mà chàng mang trong mình.
After Lu Bu slew his last enemy, he was still consumed by anger; so much so that the very dragon powers within him failed to respond to his command.Sau khi Lữ Bố hạ sát kẻ thù cuối cùng của mình, cơn thịnh nộ nuốt chửng anh; đến nỗi long lực bên trong anh không phục tùng mệnh lệnh của Anh.
The vitriol within him would have taken his heart and devoured him, but a touch from Diaochan’s hand cooled the fires within.Cơn thịnh nộ đã chiếm lấy trái tim và nuốt chửng anh nhưng một cái chạm tay của Điêu thuyền làm nguôi ngoai ngọn lửa trong lòng anh.
She had read about dragon magic in the library, and she knew the spell necessary to still the vengeful thunder within him.Ở thư viên cô đã đọc về pháp thuật của loài rồng. Cô biết cần phải dùng thần chú nào để đàn áp cơn thịnh nộ gầm thét bên trong Anh.
He fell in love with Diaochan the first moment he laid eyes on her, and she was fascinated by him.Anh đã yêu Điêu Thuyền ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô cũng thế.
Together, Lu Bu and Diaochan traveled the realm, always by each other’s side.Lữ Bố và Điêu Thuyền cùng nhau đi khắp thế gian, luôn ở bên nhau.
They dwelled in relative peace and for a time things were right and good. Họ sống trong bình yên trong một khoảng thời gian dài.
This time of tranquility came to an end when the Dragon Father, the very beast who had given Lu Bu his dragon powers, came for Lu Bu.Thời gian yên bình đã đến hồi kết thúc khi long phụ người đã ban cho Lữ Bố sức mạnh của rồng đã đến tìm.
He was furious that Lu Bu had abandoned his previous quest, and commanded that Lu Bu return to his service immediately.Lão rất tức giận vì Lữ Bố đã từ bỏ nhiệm vụ của mình, và ra lệnh rằng Lữ Bố phải phụng lệnh trở về ngay lập tức.
But Lu Bu would not leave Diaochan.Nhưng Lữ Bố không thể từ bỏ Điêu Thuyền.
This infuriated the Dragon Father and sealed the enmity between the two. Điều này khiến Long phụ vô cùng tức giận và phong ấn mối hận thù giữa hai người.
They clashed in an epic conflict; a stalemate of great magical powers. Họ đụng độ trong một cuộc chiến kinh thiên động địa; quỷ khóc thần sầu.
But the battle turned when Diaochan gave her magic to Lu Bu, allowing him to reach a higher form and smite the Dragon Father. Nhưng trận chiến đã xoay chiều khi Điêu Thuyền truyền pháp thuật của mình cho Lữ Bố để anh có thể đạt được sức mạnh tuyệt đối nhằm đánh bại Long phụ.
In doing so, Diaochan’s magic bonded with Lu Bu, so that the two are truly of one essence--fused together but not confused.Lúc đó, phép thuật của Điêu Thuyền đã gắn kết với Lữ Bố, cả hai hiệp một - hợp nhất với nhau nhưng không biến mất.
Theirs is the greatest love in all of Athanor, and its power has healed the darkness of anger and vengeance from Lu Bu’s heart.Tình yêu vĩ đãi của họ được đồn đi khắp lục địa Athanor, sức mạnh tình yêu đó đã chữa lành cơn thịnh nộ và mối thù hằn tăm tối trong tim của Lữ Bố.
In turn, through her connection with Lu Bu, Diaochan has discovered a great power that will one day define the history of Athanor. Đổi lại, sau khi hiệp một với Lữ Bố, Điều Thuyền đã khám phá ra sức mạnh to lớn mà một ngày đó sẽ quyết định lịch sử của Athanor.
* Đây là câu chuyện xứ Athanor chứ ko phải DT và LB trong Tam Quốc. 😀

Nguồn text Tiếng Anh, sachsongngu.top dịch sang Tiếng Việt

KỸ NĂNG


Ice Queen – Nữ hoàng băng tuyết – 紅顏 – Hồng nhan

If Diaochan does not take any damage or suffer control effects within 12s, she will gain a Frost Shield that cancels out an enemy hero’s attack, providing a one-second resistance against damage and control effects. Nếu trong 12 giây không bị công kích hay khống chế, điêu thuyền sẽ nhận được một lớp lá chắn giúp chặn hoàn toàn một kỹ năng, bao gồm cả sát thương và hiệu ứng khống chế

Chilling Frost – Sương giá – 冰爆術 – Băng Bạo Thuật

Diaochan attacks with frost, dealing 400 (+0.75) magic damage to enemies in the target area and slowing their movement speed by 50% for 2 seconds. Điêu Thuyền tung phép thuật băng giá lên một vùng chỉ định, gây 400/490/580/670/760/850 (+0.75 công phép) sát thương phép, và làm chậm 50% tốc chạy của các kẻ địch trúng chiêu trong 2 giây.

Diamond Dust – Tuyết liên – 凝霜術 – Ngưng Sương Thuật

After a short delay, Diaochan freezes enemies within the target area for 2.5 seconds and deals 300 (+65% of AP) magic damage. Diamond Dust has 2 charges, but the second charge only freezes targets for 1.25 seconds if they are hit twice within 5 seconds. Frozen enemies take an additional 200 (45% of AP) magic damage. Điêu Thuyền tạo bông sen băng gây 300/340/380/420/460/500 ( +0.65 công phép ) sát thương phép, và đóng băng các kẻ địch trúng chiêu trong 2.5 giây. Điêu Thuyền có thể tích trữ tối đa 2 đóa Tuyết liên; Nếu mục tiêu trúng chiêu liên tục 2 lần trong 5 giây sẽ phải chịu đóng băng 1.25 giây ở lần thứ 2. Đặc biệt những nạn nhân bị đóng băng sẽ phải chịu thêm 200/240/280/320/360/400 ( +0.45 công phép) sát thương phép từ mọi nguồn sát thương của Điêu Thuyền.

Blizzard – Tuyết liên – 暴風雪 – Bạo Phong Tuyết

Diaochan summons a blizzard, dealing 350 (+90% of AP) magic damage to enemies within the target area and slowing their movement speed by 20%. She also gains 300 armor. This ability must be channeled and has a maximum duration of 5.3 seconds. Moving or using another ability after 0.6 seconds of a channeling will interrupt this ability. Điêu Thuyền gọi ra một trận bão tuyết tấn công những kẻ thù trong phạm vi, gây 350/440/530 (+0.90 công phép) sát thương phép và làm chậm 20% tốc chạy của nạn nhân trúng chiêu. Đồng thời, cô được tăng 300 giáp. Chiêu thức này cần niệm chiêu để thực hiện, tối đa kéo dài 5.3 giây, tuy nhiên sau 0.6 giây đầu nếu di chuyển hoặc ấn chiêu lần nữa thì có thể hủy

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *