Tiểu sử Ignis

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Sứ Giả Lửa Thiêng


“The Holy Flame will lead us to the Kingdom of Truth.”“Ngọn Lửa Thiêng sẽ dẫn lối chúng ta đến vương quốc của chân lý”
In the doctrine of the Veda, the Holy Flame was the symbol of light and truth.Học thuyết của Cung Điện Ánh Sáng chỉ ra rằng Ngọn Lửa Thiêng chính là biểu tượng của ánh sáng và chân lý.
As the guardian of the Holy Flame, Ignis had long relied on his abundant knowledge and unwavering faith to lead the believers along the path of light. Với vai trò bảo vệ Ngọn Lửa Thiêng, Ignis từ lâu đã được biết đến là người có kiến thức phong phú và đức tin không thể lay chuyển, dẫn dắt các tín hữu đi theo con đường ánh sáng.
It was for this reason that he was widely known as the Guide. Vì lý do này mà ông được biết đến với cái tên "Người dẫn lối".
However, before all this, Ignis had been an ordinary Temple scholar. Tuy nhiên, trước khi trở thành một phần của Cung Điện Ánh Sáng, Ignis đã từng là một học giả kiêm linh mục tại Ngôi Đền Trầm Tư.
Obsessed with the pursuit of truth, Ignis spent all his time studying in the Veda's Tower of Contemplation.Bị ám ảnh bởi việc tìm ra cội nguồn chân lý, Ignis đã dành phần lớn thời gian tại Ngôi Đền Trầm Tư để nghiên cứu.
He read countless ancient texts, among which he discovered the long forgotten Holy Flame manipulation spells. Ông đã tham khảo vô số văn tự cổ xưa, một trong số đó đã dẫn lối Ignis khám phá ra những phép thuật màu nhiệm của Ngọn Lửa Thiêng vốn bị lãng quên từ lâu.
Unfortunately, the Holy Flame burned out a century ago, making his discovery worthless. Đáng tiếc là Ngọn Lửa Thiêng đã lụi tàn cách đây một thế kỷ, khiến cho khám phá của ông trở thành vô giá trị.
Everyone in the Temple lamented this fact, but Ignis was delighted, for his study of the Holy Flame had brought him one step closer to the Kingdom of Truth that he had dreamed of for so long. Mặc dù các linh mục khác trong Ngôi đền đều thấy tiếc nuối, Ignis lại vui mừng. Nghiên cứu về Ngọn Lửa Thiêng đã mang ông tiến gần hơn đến vương quốc của chân lý - ước mơ của Ignis trong thời gian dài.
Although it could not be put into practice, Ignis' discovery sent shockwaves through the forces of darkness that lurked just out of sight.Mặc dù không tìm ra nguồn gốc nhưng khám phá của Ignis đã thu hút sự chú ý của phe Bóng Tối.
No one knew what would happen with his next discovery, and it might just break the balance between light and dark. Không ai lường trước được rằng phát hiện tiếp theo của Ignis có khả năng phá vỡ sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối.
Commanded by Volkath, the Dark Lord, the Demon Army mounted an attack on the Veda, during which the scorching flames of hell engulfed the Tower of Contemplation. Dưới sự chỉ huy của Chúa Tể Bóng Tối Volkath, đội quân quỷ dữ tấn công và dùng lửa địa ngục thiêu đốt Ngôi Đền Trầm Tư.
Terrified, most of the scholars fled, but the resolute Ignis refused to leave, desperate to protect the precious texts. Các học giả khác hoảng loạn chạy trốn, nhưng Ignis kiên quyết không chịu rời đi. Để bảo vệ các văn tự cổ quý giá, ông sẵn sàng chịu đựng những vết bỏng nặng nề từ cơn thịnh nộ của bầy quỷ.
“If this is to be my fate, then bury me in the Kingdom of Truth along with all the precious knowledge! Death was right in front of him, but Ignis showed no fear."Nếu đây là số phận, hãy để xác tôi được chôn vùi trong vương quốc của chân lý cùng với kiến thức vô giá!" Cái chết đang ở ngay trước mặt, nhưng Ignis không hề tỏ ra sợ hãi.
He trusted in his belief till the end, reciting a devout prayer again and again: “The darkness has come.Ông tin tưởng vào niềm tin của mình cho đến cùng, đọc đi đọc lại một lời cầu nguyện thành kính: “Bóng tối đã đến.
I will sacrifice my body, my heart, my spirit, to bring the sparks of Veda back to the world and light the way!”Con xin hiến dâng thể xác và tinh thần để mang ánh sáng Vệ Đà trở lại thế gian, thắp sáng mọi nẻo đường."
As Ignis prayed, an orb of pure white flames appeared in his palm and reduced the Demons surrounding him to ashes.Khi Ignis cầu nguyện, một quả cầu lửa trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay ông và biến những Ác ma xung quanh thành tro bụi.
“Is...is this the power of the Anointed One?” Ignis wondered for a split second, but he did not remain confused for long.Có phải ... đây là quyền năng của quang minh thánh hỏa diệm không? Ignis tự hỏi trong tích tắc, nhưng ông không bối rối.
He began to chant the spell to control the Holy Flame—a spell that had long been ingrained in his brain.Ông bắt đầu niệm chú để điều khiển Ngọn lửa Thiêng - một câu thần chú Ignis đã thuộc từ lâu.
The flames transformed into a majestic wall that enveloped and protected the Tower of Contemplation.Những ngọn lửa biến thành một bức tường thành uy nghiêm bao bọc và bảo vệ Đền Trầm Tư.
“Death for those that pass the barrier!” And so they did—Ignis stood powerful and resolute, glorious flames in his hand, voice echoing through the walls of the Sacred Mt. Orphean.Kẻ nào vượt qua rào cản sẽ chết! Và chúng đã làm y như thế — Ignis mạnh mẽ và kiên quyết, trên tay là ngọn lửa vinh quang, giọng nói vang vọng xuyên qua các bức tường của Thánh Sơn Orphean.
“Are the seeds of Light Magic sprouting again?” Volkath, who was fighting Ilumia the Seer outside the Palace in the Clouds, noticed the strange phenomenon at the Tower of Contemplation and the sudden morale boost of the Veda troops.Những hạt giống của Phép thuật Ánh sáng có lại nảy mầm không? Volkath đang chiến đấu với nữ thần ánh sáng Ilumia bên ngoài Vân Điện, đã nhận thấy hiện tượng kỳ lạ tại Đền Trầm Tư và tinh thần đột ngột dâng cao của quân Veda.
This was big—this was out of his control.Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Volkath.
As unhappy as he was about this, he had to give orders to retreat.Không còn cách nào khác, hắn phải ra lệnh rút lui.
That was how the Veda was saved once again.Nhờ đó, Veda được cứu một lần nữa.
After the battle, Ignis returned to the Tower of Contemplation and continued his journey towards the truth. Sau trận chiến, Ignis quay trở lại Ngôi Đền Trầm Tư và tiếp tục cuộc hành trình của mình trên con đường dẫn tới chân lý.
“Before the truth, the knowledge I possess is but a drop in the ocean.”"Trước chân lý, kiến thức của ta chỉ là một giọt nước trong đại dương."

Nguồn text tiếng Anh, Tiếng Việt, sachsongngu.top sắp text và dịch thêm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *