Tiểu sử Kahlii

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nữ Thần Nghiệp Chướng
Tiểu sử Kahlii

“The Tower of Souls exists for the salvation of the suffering spirits.”"Vạn Linh Tháp là nơi cứu vớt những linh hồn đau khổ."
Kahlii, the Ghost Guardian, was a rather controversial Abyssal Lord. Once part of the Veda, she held the might and powers of blessing. Hộ Thần Kahlii là chúa tể vực thẳm gặp phải nhiều tranh luận. Bởi vì nàng đã từng là thành viên của Thánh Điện, nắm trong tay quyền uy và sức mạnh chúc phúc.
Yet despite her untouchable position, she was humble and willing to dedicate all her time, patience and kindness to listen to the prayers of the believers in the Gospel Palace of the Sacred Mt. Orphean and do her best to soothe their wounded hearts and souls.Với địa vị cao cả như vậy, Kahlii vẫn sẵn sàng dành tất cả thời gian, lòng kiên nhẫn và tính ôn nhu của mình ở lại Phúc Âm Điện, Núi Thánh Orphean, để lắng nghe những lời cầu nguyện thành tâm của các tín đồ, cố hết sức mình để xoa dịu trái tim và tâm hồn bị tổn thương của họ.
Kahlii had seen too many shattered souls. It weighed heavily on her mind. “Master, how shall we relieve these tormented souls from their grief?” Kahlii đã chứng kiến ​​quá nhiều linh hồn tan nát. Trái tim cô ngày càng nặng trĩu. “Thưa thầy, con có thể dùng phương pháp nào để giải thoát hoàn toàn những linh hồn đau khổ này?”
She often asked Edras, the Archmage of Veda and her favorite teacher. He was wise and powerful, and if anyone had the answer, it would be Edras.Kahlii thường hỏi Edras, vị tôn sư của mình. Trong mắt Kahlii, Thánh quang pháp sư Edras không chỉ là một người thầy thông thái và quyền năng, mà bất kỳ ai cần câu trả lời thì không ai khác ngoài Edras có thể.
“When it comes to mortals, from birth to death, from happiness to grief, the Creator controls all. The mortals have to suffer to achieve innovation and change the world. This is the mission they’re born with, their destiny,” Edras would explain.Edras giải thích: "Sinh, lão, bệnh, tử, hỷ, nộ, ái, ố của phàm nhân đều xuất phát từ ý muốn của Tạo hóa. Đây là động lực để họ thay đổi bản thân và thay đổi thế giới, và đó cũng là sứ mệnh bẩm sinh của họ."
This answer did not satisfy Kahlii. She couldn’t understand why these fragile Humans were given such a great yet heavy burden. All she could do was to try to help them with her limited powers.Câu trả lời của Edras khiến Kahlii không hài lòng. Nàng không hiểu tại sao một nhiệm vụ to lớn và nặng nề như vậy lại giao cho loài người yếu ớt đảm nhận. Nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là giúp đỡ họ hết mức có thể.
She was doubtful, she was lost. Volkath saw it all. The prisoner, kept by Edras in the Sacred Mt. Orphean, had yet to become the Dark Lord who ruled the Abyss, but was already as cunning as could be. Sự nghi ngờ và lạc lối của Kahlii bị Volkath nhìn thấy tất cả. Lúc này, Volkath đang bị Edras cấm túc trong lãnh địa của Núi Thánh Orphean, và hắn vẫn chưa trở thành Chúa tể bóng tối thống trị Vực Hỗn Mang.
He decided to bring Kahlii onto his side in order to escape from the clutches of Edras sooner and bring his rebellion into action more efficiently.Để thoát khỏi sự kiểm soát của Edras càng sớm càng tốt, hắn quyết định kéo Kahlii về phía của hắn để kế hoạch trổi dậy được hiệu quả hơn.
“Time and space are both the origins of life. All beings in this world will cease to exist without the origins.”"Thời gian và không gian là cội nguồn của thế giới. Sự sống trên thế giới này phải phụ thuộc vào cội nguồn để tồn tại."
“Be it us, be it the mortals, no one would be able to escape the binds of the Order of the World. That’s where the origin comes from.”"Cả người phàm và chúng ta đều không thể thoát khỏi xiềng xích của các quy tắc trật tự thế giới, và nguyên nhân sâu xa nằm ở đây."
“But do remember—the powers that constitute the origin are not limited to just time and space.”"Tuy nhiên, sức mạnh ban đầu của thế giới không giới hạn trong thời gian và không gian."
“Light and darkness, too, are parts of the origin. These are powers that could bring us above the Order, so that we would no longer be bound.”"Ánh sáng và bóng tối cũng là sức mạnh ban đầu của thế giới này - sức mạnh cho phép chúng ta tồn tại vượt qua các quy tắc."
“You know all about Light Magic. Naturally, you know that the essence of Light Magic is the control of the power of light.”"Cô đã nghiên cứu pháp thuật ánh sáng, biết được bản chất của nó là điều khiển năng lượng ánh sáng."
“Wouldn’t you like to learn more about Dark Magic as well? If you have a good grasp of both, you’ll no longer be restricted by time and space. You’ll be able to do everything and anything.”"Cô có muốn tìm hiểu về pháp thuật bóng tối không? Chỉ cần cô làm chủ ánh sáng và bóng tối cùng một lúc, cô có thể vượt ra thời gian và không gian và làm mọi thứ cô muốn."
“Such as...protecting those weak Humans.”"Ví dụ như ... bảo vệ những con người yếu ớt."
What Volkath said was indeed appealing. Kahlii knew that there had to be a catch somewhere, yet the offer was impossible to refuse. She knew that the abyss lay right in front of her—yet she still jumped without an ounce of regret.Những lời nói của Volkath đầy cám dỗ, và Kahlii phát hiện ra những cạm bẫy ẩn giấu, nhưng không thể từ chối thế giới mà Volkath đề xuất. Dẫu biết rằng phía trước có vực thẳm, Kahlii vẫn nhảy xuống không chút do dự.
“You’d better be telling the truth, or else, no matter what happens, I’ll find you and blast your head off!” Kahlii said. These were her last words as the Goddess of Blessings. Volkath was the only one who heard them."Ta hy vọng tất cả những gì ngươi nói là sự thật. Nếu không, bất kể ta trở thành gì, ta sẽ trở lại và lấy đầu của ngươi!" Đấy là lời cuối cùng Kahlii nói với tư cách là Nữ Thần Chúc Phúc, Volkath là người duy nhất nghe thấy.
“As you wish, my Lady.” Volkath’s lips curved into an elegant smirk.“Như ý cô muốn, thưa nữ thần.” Một vòng cung duyên dáng nở ra ở khóe miệng Volkath.
From then on, the Veda lost a gentle, beautiful Goddess, while the Abyssal world gained a kind, peaceful Ghost Guardian. Kể từ đó, Thánh Điện mất đi một nữ thần xinh đẹp dịu dàng, thế giới vực thẳm lại có thêm một ma chủ nhân hậu và hiền hòa.
Legend had it that no matter how much you sinned, no matter what tortures you had been through, as long as you entered the Tower of Souls, you would be truly free.Và truyền thuyết kể rằng: dù có bao nhiêu tội lỗi và đau khổ, chỉ cần vào được Vạn Linh Tháp, thì sẽ hoàn toàn giải thoát.
“In the abyss, I see the light.”"Trong vực thẳm, ta nhìn thấy thánh quang."
Nguồn text Tiếng Anh, Sachsongngu.top dịch sang Tiếng Việt

KỸ NĂNG


Powerful Hymns – Thấu Tâm – 靈語 – Linh Ngữ

Kahlii’s normal attacks have a pierce effect that deals 217 magic damage. Các đòn đánh thường gây hiệu ứng xuyên thấu, gây 217 sát thương phép lên kẻ địch

Soul Summoning – Tụ Linh Trận – 聚靈法陣 – Tụ Linh Pháp Trận

Kahlii conjures a magical circle, dealing 135 (+0.3) magic damage every 0.5 seconds to all enemies in the target area and slowing their movement speed by 30% for 2 seconds. Kahlii tạo ra một vùng đất bị nguyền rủa gây 135 (+0.3 công phép) sát thương phép mỗi 0.5 giây lên tất cả kẻ địch khu vực chỉ định, đồng thời khiến nạn nhân bị làm chậm 30% tốc chạy trong 2 giây.

Spiritual Blessing – Linh Hồn Hộ Mệnh – 萬靈庇佑 – Vạn Linh Tí Hựu (*)

Kahlii gains a buff that increases her ability power by 50 and movement speed by 7% for 60 seconds. Kahlii tạo khiên giúp tăng 50 công phép của bản thân, và giúp tăng tốc chạy thêm 7% trong 60 giây.

* Blessing: chúc phúc. Tí Hựu: Bảo hộ


Ethereal Pulse – Binh Đoàn Linh Hồn – 靈魂脈衝 – Linh Hồn Mạch Xung *

Kahlii summons 55 waves of wraiths over 5 seconds that continuously attack enemies in the target direction, each wave dealing 80 (+0.08) magic damage. Deals 10% more damage to monsters and minions. Trong vòng 5 giây, cô triệu hồi 55 đợt hồn ma liên tục tấn công kẻ địch phía trước. Mỗi đợt gây 80 (+0.08 công phép) sát thương phép. Kỹ năng này gây sát thương thêm 10% sát thương lên đơn vị không phải tướng

* Ethereal: thanh khiết. Pulse: mạch.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *