Tiểu sử Tel’Annas

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nữ Vương Tinh Linh
Elven Queen

Tiểu sử Tel'Annas


After bidding farewell to her verdant homeland where she had slumbered for a millennium, the newly awakened Elven Queen Tel'Annas shone like the morning star.Sau khi chia tay quê nhà, nơi Tel’Annas chìm trong giấc ngủ kéo dài một thiên niên kỷ, Nữ hoàng đã thức giấc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vụt sáng như sao mai.
As one of the valiant warriors who resisted the first invasion by the dark forces, the legend of Tel'Annas and her unrivaled archery skills became the subject of numerous songs and poems throughout the centuries. Là một trong những chiến binh dũng cảm chống lại cuộc xâm lăng lần đầu của phe Bóng Tối, Tel'Annas với kỹ năng bắn cung tuyệt vời của nàng đã trở thành huyền thoại, là chủ đề ngợi ca của bài hát và áng thơ qua nhiều thế kỷ.
Renowned for her remarkable deeds in the decisive final battle against the invading horde, it was Tel'Annas who shot the lone arrow that mortally wounded the Lord of Darkness, securing the survival of all living things that had lost the protection of the Gods in this terrifying episode in history. Chiến công xuất sắc và vang dội nhất của Tel’Annas chính là trận chiến cuối cùng chống lại đội quân xâm lăng, mũi tên kết liễu Chúa Tể Bóng Tối. Chính mũi tên này đã cứu tất cả sinh vật không được thần linh bảo hộ sống sót qua thời khắc đen tối nhất lịch sử.
However, Tel'Annas paid the ultimate price when her body and mind were corrupted by the dark power unleashed by the Lord of Darkness in his final moment. Tuy nhiên, Tel'Annas đã phải trả giá đắt là cơ thể và trí óc của nàng bị ăn mòn bởi sức mạnh hắc ám của Chúa Tể Bóng Tối trong giây phút hấp hối.
She was forced to seal herself and fall into a deep sleep that would last a thousand years, until all of the dark power within her was neutralized. Nàng buộc phải phong ấn bản thân và tiến vào giấc ngủ sâu, kéo dài hàng ngàn năm cho đến khi toàn bộ sức mạnh hắc ám trong người được vô hiệu hóa hoàn toàn.
For the entire duration of her slumber, Maloch, the successor of the Lord of Darkness, tried to break the seal and take the dark power inside Tel'Annas, but the seal was far stronger than he imagined. Trong thời gian nàng ngủ, Maloch, kẻ kế vị của Chúa Tể Bóng Tối, đã cố gắng phá vỡ phong ấn nhằm chiếm đoạt sức mạnh tối tăm bên trong Tel'Annas. Tuy nhiên phong ấn trên người nàng mạnh hơn hắn tưởng tượng.
Seeing his opportunity during the second invasion by the dark forces, Maloch ordered a massacre of the Afata, forcing Tel'Annas to break the seal and return to the battlefield. Nhìn thấy cơ hội của mình trong cuộc xâm lược lần thứ hai của phe Bóng Tối, Maloch phát động một cuộc tấn công nhằm thảm sát Khu Rừng Chạng Vạng, buộc Tel'Annas phá vỡ phong ấn và trở lại chiến trường.
Her striking face bore not a trace of the thousand years that had passed, and her mastery over her formidable power showed that she was fully capable of manipulating the explosive dark power that coursed through her. Những vết tích trên gương mặt nàng cho thấy Tel’Annas đã phải cố gắng chịu đựng suốt ngàn năm qua và giờ, nàng hoàn toàn làm chủ nguồn sức mạnh bóng tối trong cơ thể.
Confronting the army of demons, spirits and corrupted souls, Tel'Annas once again drew her bow to defend the life and dignity of all living things. Đối mặt với binh đoàn quỷ dữ, Tel'Annas một lần nữa cầm cung để bảo vệ cuộc sống của tất cả các sinh vật.
The radiance of the morning star will forever protect this land."Ánh rực rỡ của ngôi sao mai sẽ mãi mãi bảo vệ mảnh đất này."

Nguồn text Tiếng Anh, Tiếng Việt

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *