Tiểu sử Lorion

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Lorion

The real Lorion died long ago from his injuries in his fight with D’Arcy.Lorion thật sự đã sớm tử vong vì thương nặng trong trận quyết đấu với D’arcy.
The current Lorion was reincarnated by a strange shard of black magic. Lorion hiện tại chính là từ một khối ma thạch Hắc ám hóa thân thành.
It, no, he, inherited Lorion’s years of knowledge and strong black magic. He also knew why he was alive: he would take over the world, and he knew how to do it.Tinh thạch này kế thừa tri thức tích lũy nhiều năm của Lorion cùng nền tảng hắc ma pháp đồng thời hắn cũng biết đến kế hoạch phá vỡ thế giới.
This was his purpose. Cuối cùng hắn đem kế hoạch này coi như sứ mệnh trọng yếu nhất trong cuộc đời.
In order to accomplish his goal, he used Lorion’s status as leader of the “Night Nest” to contact a number of accomplices hiding among the major human powers and convince them to support his plan.Vì để cho kế hoạch áp dụng quán triệt, nhiều năm qua hắn lợi dụng thân phận đặc thù  của Lorion để liên hệ rất nhiều các thế lực lớn ẩn núp bên trong nhân loại và chào hàng mình kế hoạch mới của mình.
Some people rejected Lorion’s invitation, but others backed him. Some even supplied him with troops.Một bộ phận người cự tuyệt lời mời của Lorion nhưng một nhóm người khác lại ủng hộ kế hoạch của hắn, thậm chí còn có người mang theo thế lực mới gia nhập.
With everyone’s help, Lorion used the black magic shard to create a huge black magic circle around the land of the Free Federation.Cuối cùng Lorion bên trên Tân liên hiệp sử dụng ma thạch hắc ám xây thành một pháp trận khổng lồ.
He planned to sacrifice the lives of all inside, thus turning the Free Federation into a new Abyss and gaining even more dark power. Hắn dự định sẽ hiến tế toàn bộ sinh mệnh sống trong Tân liên hiệp để biến nơi này trở thành một Vực hỗn mang thứ 2, nhằm thu hoạch được sức mạnh hắc ám mạnh mẽ hơn.

Nguồn text Tiếng Anh từ Arena of Valor Fandom, Nguồn text tiếng Việt từ Garena Vietnam. Sachsongngu.top sắp text

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *