Tiểu sử Teemee

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

TRÁI TIM BIỂN CẢ

Tee and Mee lived carefree lives before they became knights. Tee và Mee đã có một cuộc sống thảnh thơi trước khi trở thành những chiến binh.
No matter how close the war came to the land of the Afata, the clever Mee would always say, "The sky will never fall on me!" Mặc dù chiến tranh đã đến vùng đất của Afata, nhà thông thái Mee vẫn nói rằng: "Bầu trời sẽ không bao giờ sụp đổ".
Meanwhile, all Tee cared about was eating his fill each day.Trong lúc ấy, tất cả mọi thứ Tee quan tâm chỉ là làm cách nào để ăn no bụng mỗi ngày.
Sadly, the good days were about to come to an end. It became harder to find food, what with all of the forest's resources being funneled into the war. Đáng tiếc rằng, những ngày tháng tươi đẹp đã đến hồi kết thúc. Việc tìm kiếm thức ăn trở nên khó khăn hơn khi mà tất cả nguồn tài nguyên trong rừng đều được dồn hết cho cuộc chiến.
The brothers had to get jobs cleaning up the battlefields in exchange for food and daily necessities. Even so, Mee never let any opportunity slip him by. "Finders keepers!" he would say.Cả hai phải làm công việc dọn dẹp chiến trường để đổi lấy thức ăn và những thứ cần thiết hàng ngày. Ngay cả như vậy, Mee không bao giờ để tuột mất cơ hội. "Tìm được thì ta sẽ giữ được"
When the humans and the Veda joined the war, TeeMee began to find stranger items, the most valuable of which being the armor of a knight. Khi mà tộc người và tộc Veda tham gia cuộc chiến, TeeMee bắt đầu tìm được những trang bị mới lạ, và món đồ giá trị nhất chúng tìm được là một bộ giáp chiến binh.
It was just large enough to fit both brothers and was engraved with the Vedan symbol for "resurrection." Chúng đủ cho cả hai anh em và được khắc biểu tượng “hồi sinh”.
The masterpiece was built by Max the Wunderkind. Sweeping (and scavenging) the battlefield may not have compared to the fray of war, but it was still rife with danger. Kiệt tác này được tạo nên bởi Max Thiên tài. Việc dọn dẹp chiến trường có lẽ không thể so sánh với việc trở thành chiến binh, dù cho nó đầy rẫy sự nguy hiểm.
Still, they never in their wildest dreams expected this armor to save their lives.Cả hai không ngừng mơ mộng về việc bộ giáp đó có thể cứu vãn cuộc đời nhàm chán của họ.
One day, in the midst of battle, the Lokheim army suddenly retreated. After the opposing army had cleared their troops from the battlefield, they sent in a crew to sweep up the battlefield, TeeMee among them. Bỗng dưng một ngày, binh đòan quỷ dữ Lokheim bất ngờ rút quân khỏi cuộc chiến. Sau khi kẻ địch đã rút sạch khỏi chiến trường, một đám người dọn dẹp được cử đến, và TeeMee nằm trong số họ.
It was at this time that the Lokheim army returned. Forced into battle, Mee used all his wits to guide Tee and their allies on the battlefield, leading them to fight back from higher ground.Ngay lúc đó, đạo quân Lokheim bất ngờ quay trở lại khiến cả hai phải lao vào cuộc chiến. Mee đã sử dụng tất cả mưu kế của mình để chỉ dẫn cho Tee và đồng đội, lãnh đạo họ để đánh trả lại kẻ địch từ vùng đất cao hơn.
And Tee, faced with the threat of death, grew focused and determined. He followed Mee's every command and even put himself between their allies and danger.Khi phải đối mặt với hiểm họa chết người, Tee dần trưởng thành và quyết đoán hơn. Anh ta nghe theo mọi mệnh lệnh của Mee và thậm chí còn đặt mình vào giữa đồng minh và nguy hiểm.
With the armor's incredible defenses and the power from the engraving, TeeMee held off the Lokheim army until the army returned and proceeded to crush their enemies.Với khả năng chống chịu đáng kinh ngạc của bộ giáp và sức mạnh từ biểu tượng được khắc trên mình, TeeMee đã đẩy lùi đội quân Lokheim ngay khi chúng vừa quay trở lại và tiếp tục truy sát kẻ địch.
After the battle, the brothers were showered with praise and gratitude, and it gave them a swell of pride. Sau trận chiến, hai anh em đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi và biết ơn, và nó đã mang đến cho họ sự hãnh diện. 
This feels pretty good, huh? Mee cautiously suggested. "Cũng khá ổn đấy chứ, hừm?" Mee cẩn trọng gợi ý. 
I love it! Tee replied emphatically."Tôi rất thích việc này" Tee trả lời đầy dứt khoát.
And so it came to pass that TeeMee fought in the front line.Từ đó, TeeMee luôn chiến đấu ở tiền tuyến.
The brothers came away with their share of ridiculous and funny stories, but it was their determination and bravery that earned them respect.Người đời chia sẻ những câu chuyện hài hước và buồn cười của họ, nhưng kèm theo đó là sự quyết tâm và lòng dũng cảm đáng được tôn trọng.
"We'll make our own path to the stars!" Mee exclaimed.“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng vươn tới những vì sao sáng” Mee nhấn mạnh!
"To the stars!" Tee echoed.“Đúng vậy, vươn tới những vì sao” Tee lặp lại.

Nguồn text Tiếng Anh do AOV Fandom, Tiếng Việt do Garena dịch, sachsongngu sắp text

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *