Những câu nói của Amily trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Amily và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Amily.
Amily intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Amily
Master of this secret, martial art. – Làm chủ bí mật này, võ thuật.
Meet your maker! – Chầu trời đi! (Đi gặp Chúa của ngươi đi – chết đi)
What is my target? – Mục tiêu của ta là gì?
Amily Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Amily
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Amily In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Amily
Death sound – Âm thanh lúc chết
Ha! Not even breaking a sweat! – Ha! Không tốn một giọt mồ hôi.
Death sound – Âm thanh lúc chết
I let you have the first shot – Ta để cho ngươi đánh trước.
Stop right there! – Đứng lại đó.
Agh! The sun so warm. – Agh! Mặt trời thật ấm áp.
My burden is my strenght! – Gánh nặng là sức mạnh.
Easy kill. – Thật dễ giết.
I don’t know much but I know how to kill. – Ta không biết nhiều nhưng ta biết cách giết người.
Feel my fury. – Hãy nhận lấy thịnh nộ của ta.
Live in the sun or die in the shadow. – Sống trong ánh mặt trời hoặc chết trong bống tối.
Heh, as expected. – Heh, như mong đợi.
You’re in trouble now! – Bây giờ ngươi đang gặp rắc rối đấy!
Both hate and love are weapons in my arsenal. – Cả ghét và yêu đều là vũ khí trong kho của ta.
Hix, They won’t know what hit them. – Chúng sẽ không biết thứ gì đánh chúng.
I will end this. – Ta sẽ kết thúc việc này.
Family above all. – Gia đình là trên hết.

Let day.
Rice cut!

End of Amily hero quotes / Kết thúc các câu nói của Amily

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *