Những câu nói của Celica (BRUNHILDA/SILUCA) trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Download audio voice line của Celica
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Celica (Brunhilda/ Siluca) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Celica.
Brunhilda/Siluca intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Celica
Get your weapons and let’s go. – Cầm vũ khí của cậu lên và đi nào.
Work for me and you’re never starve. – Làm việc cho tớ, cậu không bao giờ chết đói.
I got this. – Tớ sẽ xử lý vụ này!
Brunhilda/Siluca Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Celica
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Brunhilda/Siluca In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Celica
Come to my turf and I’ll protect you. – Hãy đến khu của mình và tớ sẽ bảo vệ cậu.
I’ll let my cannons do the talking. – Ta sẽ để đại bác của ta nói chuyện.
Death sound – Âm thanh lúc chết.
Time to gather some intel! – Đã đến lúc thu thập một số thông tin.
Death sound – Âm thanh lúc chết.
Alright! – Tốt!
I’ll blast you into oblivion. – Ta sẽ khiến ngươi rơi vào quên lãng.
Imbecile – Ngu
Time flies. – Thời gian trôi nhanh.
My life is five percent luck and ninety five percent just doing it. – Cuộc sống của tớ là năm phần trăm may mắn và chín mươi lăm phần trăm là thực hiện nó.
You’re fired! – Cậu bị đuổi việc! (Cậu bị loại)
Can you keep up? – Cậu có thể theo kịp không?
You don’t have what it takes to fight me. – Ngươi không có những gì cần thiết để chiến đấu với ta.
Leave my people alone. – Để người của ta yên.
Faster.- Nhanh lên
Ready to fire! – Sẵn sàng bắn!
Time to get this straightened out – Đến lúc phải cải thiện vấn đề này.
How did this happen? – Sao chuyện này xảy ra được
Information is key. – Tin tình báo là mẫu chốt.
Let’s get ready for something big. – Hãy sẵn sàng cho một cái gì đó lớn hơn.
Life on the street is not easy. – Cuộc sống trên đường phố không dễ dàng gì.

Trailer tướng Celica
End of Brunhilda/Siluca hero quotes / Kết thúc các câu nói của Celica

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *