Những câu nói của Astrid trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Astrid và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Astrid.
Astrid intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Astrid
My resolve shall never waver. – Quyết tâm của ta sẽ không bao giờ thay đổi.
A knight must fight till the end. – Là hiệp sĩ phải chiến đấu đến cùng.
My life for my realm – Cuộc đời ta dành cho vương quốc của ta
Astrid Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Astrid
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Astrid In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Astrid
Honor the code – Thượng tôn pháp luật
For honor – Vì danh dự
I don’t have time for the likes of you. – Ta không có thời gian cho những người như ngươi.
Eat steel – Ăn thép nè. (nghĩa bóng Ăn kiếm nè)
Agh! My kingdom … in ruins. – Vương quốc ta đang sụp đổ.
Ha! Blessed by the dragon! – Thần long chúc phúc!
I cannot fail. – Ta không thể thất bại.
I fight another day. – Ta tiếp tục chiến đấu cho một ngày khác.
My standard stands tall. – Ngọn cờ của ta vẫn đứng vững.
My realm, my rules. – Quốc có quốc pháp.
Find your center – Tìm nội tâm của ngươi (connect with your spirit)
Move on down. – Di chuyển thấp xuống (???)
I live by the sword. – Kiếm còn người còn
Press onward – Ép về phía trước
Spin slash. – Chém xoáy
Death sound – Âm thanh lúc chết
Strike through – Đâm xuyên
Yes! All hail my Eternal Kingdom. – Đúng! Tất cả đều ca ngợi Vương quốc vĩnh hằng của ta.
Laughter – Tiếng cười.
Yes, onward to victory – Đúng, tiến đến chiến thắng.
Fight sound – Âm than chiến đấu
Death south – Âm thanh lúc chết

End of Astrid hero quotes / Kết thúc các câu nói của Astrid

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *