Những câu nói của Errol trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Errol và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Errol.

Download audio voice line của Errol
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Errol intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Errol
Let me do this, you’re just messing up. – Để ta làm, ngươi chỉ làm mọi thứ rối lên.
I’m not sure I’m ready. You! (Scream) – Ta không chắc là mình đã sẵn sàng! Ngươi! (Tiếng hét)
(Moan) My turn. – (Tiếng rên) Đến lượt ta.
Errol Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Errol
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Errol In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Errol
Can you not get in my way…just this once. I’ll try. – Ngươi có thể tránh ra cho ta chỉ một lần được ko? Tôi sẽ cố.
Careful, careful. – Cẩn thận, cẩn thận!
I’m so sorry! – Tôi thực sự xin lỗi.
…Sorry… – Xin lỗi
…Yesss… – Đúng
Can I trust you? Sure! – Ta tin ngươi được không? Chắc chắn!
Uhm, the taste of blood. – Uhm, vị máu.
Get out of my way! – Cút khỏi mắt ta.
Thank you. – Cảm ơn.
Should I kick you off the cliff the again? – Liệu ta nên đá ngươi xuống vực lần nữa?
He is making me do it. – Hắn buộc ta làm thế.
We must kill you before you kill us. – Chúng ta phải giết ngươi, trước khi ngươi giết chúng ta.
I’ve lost two of my love ones. Ahhh, here we go again! – Tôi vừa bị mất hai người thân yêu nhất. Ahh!!! Lại nữa rồi!
Careful!!! What did you do? – Cẩn thận!!! Ngươi vừa mới làm gì?
We fight where the darkness goes. – Chúng ta sẽ chiến đấu ở nơi nào bóng tối bao phủ.
Tremble. – Run rẩy đi
Both my split personalities pity you – Cả hai tính cách phân liệt của ta đều cảm thấy thương hại ngươi.
Why am I so sad all the time? Why am I so sad all the time? You’re unbearable! – Sao ta lúc nào cũng buồn thế này? Sao ta lúc nào cũng buồn thế này? Thật không thể chịu nổi ngươi.
We reunite at last. – Cuối cùng, chúng ta cũng đoàn tụ.
Who are you? Who am I? I am you, but you’re not me. – Ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ngươi, nhưng ngươi không phải là ta.
End of Errol hero quotes / Kết thúc các câu nói của Errol

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *