Những câu nói của Butterfly Asuna

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Butterfly Asuna. Bạn nào biết Tiếng Nhật viết lại Tiếng Nhật và dịch giúp Ad. Ad cảm ơn.

Butterfly Asuna in-game voice line (voice over)/Âm thanh trong trận của Butterfly Asuna
 f062
 f060
 f059
 f058
 f056
 f055
 f053
 f052
 f049
 f048
 f045
 f043
 f041
 f038
 f036
 f035
 f034
 f033
 f032
 f030
 f027
 f026
 f025
 f024
 f023
 f019
 f018
 f017
 f016
 f015
 f014
 f012
 f011
 f010
 f004
 f002

End of Butterfly Asuna hero quotes / Kết thúc các câu nói của Butterfly Asuna

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *