Những câu nói của Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên (Celestial Paladin – Tiếng Anh)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên/Tulen Celestial Paladin (Tiếng Anh) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.

Voice này không có ở server Vietnam, ad chỉ dịch cho vui thôi.

Tulen Celestial Paladin Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên

As high as the mountains, as deep as the ocean – Cao tựa thái sơn, sâu tựa đông hải.
I have seen it all – Ta thấy biết tất cả.
The stars guide me – Những vì sao dẫn lối cho ta.

Tulen Celestial Paladin In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên

A title is nothing but empty words – Chức tước chỉ là hư danh
The stars guide me! – Tinh tú dẫn lối
Yes. – Được lắm
I let my swords do the talking – Hãy nói chuyện với thanh kiếm của ta
Now my clothes are ruined! – Giờ y phục của ta đã hỏng.
No one has lived through this – Chưa có ai đã sống qua khoảng khắc này.
Go with the flow – Thuận theo tự nhiên
Who disturb my slumber – Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta.
Heaven and earth, the sun and the moon, this is my home – Ta coi thiên địa, nhật nguyệt là nhà.
This is it! – Đây rồi.
Silence is golden – Im lặng là vàng.
This is the end! – Đây là kết cục.
Swords up! – Phi kiếm
Learn to let go – Hãy học cách buông bỏ
You scared my bird, now you will die – Ngươi làm linh điểu của ta sợ, giờ ngươi sẽ chết.
A strike from the heavens! – Thiên kích
That’s what you’ll get for challenging me! – Đó là những gì ngươi sẽ nhận khi dám thách thức ta!
I wish you mortals will stop trying – Ta hy vọng phàm nhân các ngươi hãy từ bỏ. (nghĩa là đừng cố gắng đấu với Tulen vô ích)

End of Tulen Celestial Paladin hero quotes / Kết thúc các câu nói của Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên

Nguồn file âm thanh ở đây.

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *