Những câu nói của Capheny Thần Tượng Âm Nhạc (Idol)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Capheny Thần Tượng Âm Nhạc (Idol). Bạn nào biết Tiếng Nhật viết lại Tiếng Nhật và dịch giúp Ad. Could you please help me do Japanese transcription?

Capheny Idol intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Capheny Thần Tượng Âm Nhạc
 if004
 if003
 if001

Capheny Idol In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Capheny Thần Tượng Âm Nhạc

 f038
 f036
 f035
 f033
 f032
 f031
 f029
 f027
 f026
 f025
 f024
 f023
 f022
 f021
 f020
 f019
 f017
 f015
 f014
 f012
 f009
 f006
 f005
 f004
 f003
 f002

End of Capheny Idol hero quotes / Kết thúc các câu nói của Capheny Thần Tượng Âm Nhạc

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *