Những câu nói của Butterfly Nữ quái nổi loạn (Technoblade)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Butterfly Nữ quái nổi loạn (Technoblade) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Nữ quái nổi loạn (Technoblade)

Butterfly Technoblade intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Butterfly Nữ quái nổi loạn

Just a techno girl in a techno world! – Chỉ là cô bé công nghệ trong thế giới công nghệ.
The secret’s in the beat. – Bí mật nằm trong nhịp đập (âm nhạc).
Don’t be so basic. – Đừng có nhạt nhẽo thế!

Butterfly Technoblade Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Butterfly Nữ quái nổi loạn

Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau

Butterfly Technoblade In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Butterfly Nữ quái nổi loạn

Alright! – Tốt!
Death sound – Âm thanh lúc chết 1
Death sound – Âm thanh lúc chết 2
Step up. – Bước lên.
Party’s over. – Hết tiệc. (Tàn tiệc)
Party foul – Tật xấu trong buổi tiệc
Oh! Tired already! – Oh! Mệt rồi hả?
Make some noise – Sôi nổi lên nào
Haha! This party just got interesting. Haha! – Bữa tiệc này thật thú vị.
Ha!
Fresh moves! – Bước (nhảy) mới!
Bring it down. – Hạ nó.
Burn! – Đốt đi! (Quẩy đi)
Yeah! It’s gonna be a long night. – Yeah! Sẽ là một đêm dài.
Hey Oh
You best step off. – Cậu nên biến đi.
Let’s get down. – Hãy cùng nhảy nào. (Bước xuống sàn nhảy)
Yeah!
Alright! Keep the party going. – Tốt! Tiếp tục tiệc tùng nào.
Peek-a-boo – Ú òa
Need some fresh beats. – Cần một ít nhạc sôi động nào.
Bust a move! – Nhảy nào!

End of Butterfly Technoblade hero quotes / Kết thúc các câu nói của Butterfly Nữ quái nổi loạn


Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *