Những câu nói của Flash trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Flash và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Flash trong game liên quân.
Flash Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Flash
Be there in a flash. – Đến trong nháy mắt.
Come on, I’ll race you for it. – Thôi nào, ta sẽ đuổi theo ngươi vì nó.
Yeah, I just took a quick tour of the universe. – Vâng, ta vừa tham quan vũ trụ.
Flash In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Flash
Let’s dial it up to eleven. – Hãy nhấn đến 11 số. (Không biết dịch làm sao cho hay, nó giống như mình nói tiếng Việt là “Đạt công suất 110%”)
Huh! Wait! You win it already! – Huh! Chờ đã! Cậu đã thắng rồi ư!
I got to run. – Ta phải chạy thôi.
Huh! Time for a victory clap. – Đến lúc vỗ tay ăn mừng.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Here they come. – Chúng đến đấy.
Yeah, give me some of that speed force. – Vâng, cho ta một ít speed force.
Can’t be late? – Không thể nào trễ?
Get up to speed. – Sắp thắng rồi.
I must protect everyone I love. – Ta phải bảo vệ tất cả mọi người ta yêu.
Come on, you’re embarrasing both of us! – Thôi nào, cậu đang làm xấu hổ cả hai ta!
I’ll give it my own. – Ta sẽ cho nó cái của ta.
How many fingers? – Bao nhiêu ngón tay?
Hey, over here! – Ê, đây này.
Once cyclone coming right up. – Lốc xoáy sắp đến.
Well, just faster, stronger and definitely prettier. – À, chỉ nhanh hơn, mạnh hơn và chắc chắn là đẹp trai hơn.
Got to go faster. – Phải chạy nhanh hơn.
And they’re off. – Và họ bỏ cuộc.
Where in the speed force are we? – Chúng ta đang chạy với vận tốc bao nhiêu?
Death sound – Âm thanh lúc chết
End of Flash hero quotes / Kết thúc các câu nói của Flash
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *