Những câu nói của Florentino Hỏa Diệm Thần Long

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


1 Come, seek the dazzling sunlight and the free sky. – Đến đây, cùng ta tìm kiếm ánh nắng rực rỡ cùng bầu trời tự do.
2 The sunset is golden. The evening clouds are like rouge. It’s only natural to be fond of it. – Hoàng hôn rực vàng. Mây chiều tựa phấn hồng. Lòng ta rung động là điều đương nhiên.
3 Ah, the warmth of the dawn’s light still as delightful as ever. – Ôi, hơi ấm của ánh bình minh vẫn dễ chịu như ngày nào.

8 Ha. That would be me. – Đó lẽ ra là ta
9 (skill)
10 Don’t rush. The fire will burn brighter. – Đừng vội. Ngọn lửa sẽ cháy sáng hơn.
11 (Cười)

14 Every ray of sunlight is as bright as tempered fire and so am I. – Mỗi tia nắng đều rực rỡ như ngọn lửa đã được tôi luyện và ta cũng thế.

17 Want to look into my eyes. Be careful. It’s like staring at the blazing sun – Muốn nhìn vào đôi mắt của ta. Hãy thận trọng. Vì như đang nhìn vào mặt trời rực lửa.

19 Let the blazing sun always hang above the azure sky. – Hãy để mặt trời rực rỡ luôn tỏa sáng trên nền trời xanh thẳm.
20 The dawn will also shine into the river of life. – Bình minh cũng sẽ chiếu sáng dòng sông cuộc đời.
21 How can anyone not love my light and heat? – Làm thế nào mà không có ai không say mê ánh sáng và độ nóng bỏng của ta chứ?

23 The dawn burns the clouds red. The radiant light casts shadows on everything. – Bình minh rực rỡ mây đỏ cháy, ánh sáng ló dạng bóng nơi nơi.

25 Listen. This is the song of the birds and dragons reverberating in the sky. – Hãy lắng nghe. Đây là giai điệu của những chú chim và rồng vang vọng trên bầu trời.
26 Your spirit lines also return to the sky. – Linh tuyến của ngươi cũng đã quy hồi thượng giới.
27 This is the beautiful scenery that the blazing sun sees every day. What a pleasure. – Đây là phong cảnh tuyệt đẹp mà ánh nắng rực rỡ nhìn thấy hàng ngày. Thật là một niềm hạnh phúc.
28 The dawn will break the night. Guiding the flow of your spirit lines. – Bình minh ló dạng, đêm tan biến. Dẫn dắt linh hồn phản hồi thiên

31 The sun sets in the west with my lingering fireworks accompanying you. – Hoàng hôn tắt dần về phía Tây, cùng với những pháo hoa rực rỡ quyến luyến theo bước chân người.
32 The cycle of karma in the world. Even sitting in the highest palace in the sky, it’s hard to see through the cause and effect. – Dòng nghiệp lực của thế gian, dù ngồi ở cung cao điện cả cũng khó hiểu rõ luật nhân quả.
33 Come to my palace. It’s more peaceful and relaxed there than anywhere else. – Hãy ghé cung điện của ta. Nơi đó êm đềm và thoải mái hơn bất kỳ chỗ nào khác.
34 Gather the bright fire. Drive away the night shadows. – Tập hợp ánh sáng, xua tan màn đêm
36 Next time, become my subject. You’ll be very happy. – Lần sau, hãy trở thành đối tượng của ta. Nàng sẽ rất hạnh phúc.

40 Fondly feel the warmth of the bright sun. Just like you’re fond of me. – Dịu dàng cảm nhận ánh nắng chan hòa, Giống như tình yêu ngọt ngào em dành cho anh.

43 The sky palace has everything one could desire such as the proud, sun, freedom, and me. – Thiên Cung có đầy đủ mọi điều người ta khao khát như mặt trời, niềm kiêu hãnh, sự tự đo và cả ta

45 The sunrise illuminates the river. The green waves are leisurely dyed red. – Ánh bình minh chiếu sáng dòng sông. Những đợt sóng xanh nhẹ nhàng được nhuộm đỏ.
46 Karma is a cycle after all. A long loop. – Nghiệp quả cuối cùng là vòng tuần hoàn. Một chuỗi dài bất tận.

4 Quench flame. – Diệt hỏa
6 Spirit like flame. – Tinh thần hỏa diệm
7 Bright dawn. – Bình minh rực rỡ.
18 Life like radiance. – Sinh mệnh như ánh mặt trời.
22 A difficult chord. – Một nốt nhạc thách thức
24 Radiant life. – Sinh mệnh tỏa sáng
38 Spirit candle. – Ngọn nến linh hồn
13 Blazing sun. – Mặt trời rực rỡ.

42 (Hero sound)
44 (Hero sound)
15 (Hero sound)
12 (Hero sound)
5 (chết 1)
16 (chết 2)
30 (chết 3)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *