Những câu nói của Bijan Kình Thiên Long Kỵ

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Download audio voice line của Bijan Kình Thiên Long Kỵ
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Kình Thiên Long Kỵ và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Kình Thiên Long Kỵ trong game liên quân.
Kình Thiên Long Kỵ Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Kình Thiên Long Kỵ
1 For a thousand autumns, the passes and river stand firm forever – Dù cho thiên thu, vạn tuế, quan hà vẫn sừng sững.
2 Sweep away the beacon fires of war – Phải quét sạch những kẻ gây ra ngọn lửa chiến tranh.
4 To raise a grand vision of dominance, building a realm that spans 10,000 miles. – Muốn xây dựng bá nghiệp hoàng đồ, thì phải tạo một cõi trải dài vạn dặm.

Background music – Nhạc pick tướng

Kình Thiên Long Kỵ Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Kình Thiên Long Kỵ

KHÔNG CÓ

Kình Thiên Long Kỵ In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Kình Thiên Long Kỵ
5 Strike at their weaknesses, avoid their strengths, plan thoroughly then move and win by employing the unexpected – Đánh chỗ yếu, tránh chỗ mạnh, lập kế hoạch chu đáo, thắng ở chỗ bất ngờ.
6 Sharpen the beacon fires, temper the Wu Hook. – Mài giũa đồ đánh lửa, toi luyện Ngô Câu (beacon fire là đồ lấy lửa thời xưa bên Trung Quốc, Ngô Câu là một loại đao xuất hiện vào thời Xuân Thu nước Ngô, được làm bằng đồng, hình dạng như thanh kiếm cong. Đại ý cả câu nói người lính phải luôn luôn rèn luyện, tinh thần phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.)
7 Since ancient times, the resolve of the loyal and brave is like a torch, passed down through generations, its flames never dying, its light never fading. – Từ xa xưa, lòng trung dũng như ngọn đuốc truyền qua các thế hệ, ngọn lửa của nó không bai giờ tắt, ánh sáng của nó không bao giờ phai mờ.
8 The enduring cultural vein, that dragon’s legacy through a thousand ages – Văn mạch miên miên bất diệt, long mạch thiên thu bất tận.
9 A steed gallops a thousand miles – Chiến mã phi ngàn dặm
10 This battle is an opportunity not to be missed – Trận chiến này là cơ hội không thể bỏ lỡ
11 The great passes stretching thousands of miles are our sturdy shield and the officers and soldiers of our three armies are divine warriors – Những con đèo lớn trải dài hàng ngàn dặm là lá chắn vững chắc của chúng ta, quan binh của ba quân ta đích thị là thần binh.
12 Follow me into battle – Theo ta chiến đấu
13 Cut through mountains to build fortresses – Băng rừng vượt núi, xây thành đắp lũy
14 A hundred battles fought achievements made heralding an era of peace – Trăm trận trăm thắng, báo trước một kỷ nguyên hòa bình.
15 The heroic spirit of the nine provinces through eternity remains stern even after another thousand years. – Khí khái anh hùng của Cửu Châu vẫn mãi trường tồn dù trải qua thêm ngàn năm nữa.
16 Onward to victory – Tiến tới thắng lợi
17 As the fierce bird swoops to strike, it flies low and folds its wings. As the ferocious beast prepares to pounce, it lays back its ears and crouches. – Khi chim dữ lao tới tấn công, nó bay thấp và gập cánh lại. Khi mãnh thú chuẩn bị vồ, nó cụp tai lại và cúi xuống.
18 With a great victory for the whole army let us all drink from this cup together. – Với chiến thắng vĩ đại cho toàn quân, chúng ta hãy cùng nhau uống cạn chén này.
20 A sea reflecting myriad stars is not my dream,… turn the rudder, return home. – Một vùng biển phản chiếu vô số vì sao không phải là giấc mơ của ta,… quay bánh lái, trở về quê hương.
22 We Will Never Surrender – Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng.
24 You, with no sharpness to contend in front and no troops to respond in the rear, dare to wildly speak of victory and defeat between us. – Ngươi trước không tinh nhuệ, sau không có binh tiếp viện. Lại dám cuồng ngôn nói chuyện thắng bại với ta.
25 When two blades clash the sharp and the dull are soon known. You … you are but armchair strategist – Khi hai lưỡi đao chạm vào nhau, cái nào sắc bén, cái nào cùn sẽ sớm biết thôi. Còn ngươi, ngươi chỉ là kẻ ngồi trên thích bàn chuyện chiến lược.
26 I wish to devote myself to the peace of the state, guarding our rivers and mountains where the sun and moon shine bright. – Ta nguyện hiến thân này cho hòa bình quốc gia, bảo vệ sơn hà xã tắc, nhật nguyệt sáng soi.
27 Cross over formidable trenches – Vượt qua chiến hào khủng khiếp
30 Set fires of wind. Troops charge beneath the smoke where blades cut and fierce flames burn. Who among the enemy can withstand our assault?
31 To the skilled in battle, what is impossible – Đối với người chiến đấu thành thục, điều gì là không thể
32 Come who will win and who will lose this battle? Nhào dzô, coi ai thắng ai thua trong trận chiến này.
34 Fierce fires blaze across the river – Lửa cháy dữ dội trên sông.
37 Come to pacify the four corners – Bình định bốn phương
38 If heroes like me did not exist in the world, the chronicles of History would be much less vibrant – Quả anh hùng như ta mà không tồn tại trên thế gian này thì biên niên sử ắt hẳn sẽ ít sôi động hơn nhiều.
23 (die 1)
29 (die 2)
39 (die 3)
End of Kình Thiên Long Kỵ hero quotes / Kết thúc các câu nói của Kình Thiên Long Kỵ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *