Những câu nói của Gildur trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) và bản dịch giọng nói của Gildur. Ông này là thánh nổ của Liên Quan :))

Gildur Intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Gildur

Play Look upon my might and despair. – Hãy xem sức mạnh của ta và tuyệt vọng.
Play I can bench press 40 gold bars! – Ta có thể đẩy ngực 40 thanh vàng. (Nhấn vào đây xem hình bench press)
Play All the glitter is indeed gold. – Tất cả những gì lấp lánh đều là vàng.

Gildur Athanor voice line (voice over)/Ngôn ngữ Athanor của Gildur

Play Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn
Play Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Play Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor

Gildur In-game voice line (voice over)/Âm thanh trong trận Gildur

Play Uhh note to self, golden armor is stupidly heavy.- Uhh Ta nhận thấy cái giáp vàng chết tiệt này thật nặng nè
Play Does anyone else feel that draft? – Có ai khác cảm thấy lạc lỏng ko?
* Feel a draft: To perceive that one is being snubbed, rejected, or made to feel unwelcome, often due to being the target of racism. Là cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, bị từ chồi hoặc bị người khác ko hoan nghênh, thường là do kỳ thị chủng tộc.
Play Pardon me and my bulging muscles. – Thứ lỗi cho ta vì cơ bắp phình ra (Khoe cơ trá hình :D)
Play Moan – Tiếng rên
Play This day keeps getting better. – Ngày nay ngày càng tốt hơn.
Play Silence or I buy you. – Im lặng, ko ta sẽ mua luôn cả ngươi.
Play Bring back the gold standard. – Mang lại tiêu chuẩn vàng.
Play I just won a bet. – Ta vừa thắng cược.
Play Here comes the top 1 per cent. – Top 1% tới đây. (Câu này thằng chả tự cho mình thuộc top 1%)
Play Luster is gone! – Ánh sáng đã tắt (Luster cũng có nghĩa là kẻ tham lam – nên câu này cũng có nghĩa Hết đời đứa tham)
Play This needs a Midas touch. – Cái này cần một cái chạm của vua Midas. (Chả tự nhận mình là Midas)
Play Well! What did you expect? – À! Thế ngươi mong gì?
Play Laugh – Cười
Play Midas wave. – Midas lướt sóng.
Play You just make me even richer. – Ngươi vừa làm cho ta giàu hơn.
Play Golden Screen – Màn chắn vàng (Cái gì cũng vàng, tung skill ulti cũng khoe vàng :D)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *