Những câu nói của Gildur trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) và bản dịch giọng nói của Gildur. Ông này là thánh nổ của Liên Quan :))

Download audio voice line của Gildur
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Gildur Intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Gildur

Play Look upon my might and despair. – Ngươi thấy sức mạnh của ta chưa? Tuyệt vọng đi!
Play I can bench press 40 gold bars! – Ta có thể đẩy ngực 40 thanh vàng. (Nhấn vào đây xem hình bench press)
Play All the glitter is indeed gold. – Tất cả những gì lấp lánh đều là vàng.

Gildur Athanor voice line (voice over)/Ngôn ngữ Athanor của Gildur

Play Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn
Play Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Play Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor

Gildur In-game voice line (voice over)/Âm thanh trong trận Gildur

Play Uhh note to self, golden armor is stupidly heavy.- Uhh, ai mà ngờ giáp vàng nặng kinh người thế này!
Play Does anyone else feel that draft? – Có ai khác cảm thấy lạnh không?
* Feel a draft: To perceive that one is being snubbed, rejected, or made to feel unwelcome, often due to being the target of racism. Là cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, bị từ chối hoặc bị người khác ko hoan nghênh, thường là do kỳ thị chủng tộc.
Play Pardon me and my bulging muscles. – Thông cảm, cơ bắp hơi chiếm chỗ. (Khoe cơ trá hình :D)
Play Moan – Tiếng rên
Play This day keeps getting better. – Ngày hôm nay, cứ thú vị mãi hơn thế này.
Play Silence or I’ll buy you. – Im lặng, ko ta sẽ mua luôn cả ngươi.
Play Bring back the gold standard. – Khôi phục lại tiêu chuẩn vàng.
Play I just won a bet. – Ta vừa thắng cược.
Play Here comes the top 1 per cent. – Một phần trăm xuất sắc nhất đã đến.
Play Luster is gone! – Lấp lánh đã tắt (Luster cũng có nghĩa là kẻ tham lam – nên câu này cũng có nghĩa Hết đời đứa tham)
Play This needs a Midas touch. – Cái này cần một cú chạm của Midas mới xong! (Chả tự nhận mình là Midas)
Play Well! What did you expect? – Thế nào! Ngươi còn trông mong gì nữa?
Play Laugh – Cười
Play Midas wave. – Sức mạnh Midas.
Play You just make me even richer. – Nhờ ngươi, ta lại càng giàu thêm!
Play Golden Screen – Màn chắn vàng (Cái gì cũng vàng, tung skill ulti cũng khoe vàng :D)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *