Những câu nói của Lauriel Thiên Nữ Dạ Ưng

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
(Show 1) I will strive to protect this peace. Transform. – Ta sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ hòa bình này. Biến hình.
(Show 2) Justice should not only be realized when wearing a mask. – Sự công bằng chả lẽ chỉ xuất hiện lúc người ta che mặt ư?
(Show 3) Silence is not justified by being unheard. – Đừng im lặng chỉ vì người khác không muốn nghe.
Knowledge alone cannot change the chaotic status quo. I need to understand this world more. – Kiến thức đơn thuần không thể thay đổi tình trạng hỗn loạn hiện tại. Ta cần phải hiểu biết thêm về thế giới này.
The owl of the night – Dạ điểu
Holding the power of authority is to sweep away the evils of the world. – Nắm giữ quyền lực trong tay là để quét sạch thế gian tệ ác.
I once dreamed of making a change from within. But its always hard to clean the dirt when youre in the mire. – Ta từng mong muốn thay đổi từ bên trong, nhưng lún sâu thì làm sao mà đẩy được bùn!
chớt
The secret operations of the night owls implement justice at the least cost. – Dạ điểu mật hành, thi hành công lý, ít gây tổn hại nhất.
The spirit of a hero never dies. – Khí phách anh hùng mãi trường tồn!
Everyone has a different definition of justice. My justice is to bring happiness to all. – Mỗi người có định nghĩa khác nhau về công lý. Công lý của ta là mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.
The night belongs to the owls. – Đêm tối là thuộc về biệt đội Night Owl
Starburst. – Tinh thể bùng nổ.

The smiles of the people are the best reward for the night owls actions. – Nụ cười của người dân là phần thưởng xứng đáng nhất cho những hành động của biệt đội cú đêm.
Do not challenge the bottom line of the night owl with your shameless acts. – Đừng thách thức giới hạn của Night Owl bằng những hành vi vô sỉ.
The documents issued by the superiors are the result of various manipulations. Not a remedy for changing the status quo. – Giấy tờ bên trên đưa xuống toàn là điều chỉnh sửa thôi, không có tác dụng gì để cải thiện tình hình hiện tại cả!
Order of the order. – Mệnh lệnh của Hội. (Câu này có nhiều lớp nghĩa do chữ order = mệnh lệnh, thứ tự, và giáo hội hoặc tổ chức)
Directed Speed strike. – Tập trung tốc độ công kích
I will provide aerial support for everyone. – Tớ sẽ hỗ trợ từ trên cao cho mọi người.
The old district has become a stronghold for criminals. We might as well find a way to push for urban renovation. – Khu phố cổ đã trở thành sào huyệt của bọn tội phạm. Do đó, chúng ta cần phải tìm cách thúc đẩy việc cải tạo đô thị.
I cannot give up my commitment to justice because I still have hope for the world. – Ta không thể từ bỏ lòng kiên trì đối với công lý. Bởi vì ta đối với thế giới này vẫn còn hy vọng
Because I know that light will come. I am not afraid of the depth of the night. – Bởi vì ta biết ánh sáng sẽ đến, nên ta không hề sợ hãi trước bóng đêm sâu thẳm.
Relax. I’m here to coordinate the action. – Thư giãn đi, tớ đến để phối hợp hành động..
Blueprint replication. – Sao chép bản thiết kế
As if you could. – Đừng mơ tưởng hão!

Prism simulation. – Giả lập Phân tán Ánh sáng

The night owl has already recorded every bit of your wrongdoing. – Night Owl đã ghi chép lại mọi hành vi sai trái của ngươi.

My conviction will become a weapon to punish crimes. – Niềm tin của ta sẽ trở thành vũ khí trừng phạt tội ác.
Chớt x2
The motives of those in high places are self interest, not conscience and justice. – Động cơ của những kẻ ở vị trí cao là lợi ích cá nhân, chứ không phải lương tâm và công lý.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *