Những câu nói của Aoi Sát Thủ Dạ Ưng

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

(Show 1) Night Owl’s claws. Transform! – Dạ miêu trảo. Biến hình.
(Show 2) Night Owl’s eyes are locked onto you. – Ngươi đã lọt vào tầm ngắm của Night Owl.
(Show 3) Take a good look at the evil deed you’ve committed! – Hãy nhìn kỹ tội ác mà ngươi đã gây ra!

Who are these troublemakers disturbing the peace in Rollin City again? – Lại là những kẻ gây rối phá hoại sự yên bình ở Thành phố Rollin sao?
As long as your heart is strong enough, you can become a hero too! Uh, of course, it’s not an easy task. – Miễn có trái tim đủ mạnh mẽ, bạn cũng có thể trở thành một anh hùng! Ừ, đương nhiên, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Enhanced vision and agility. – Cường hóa thị giác và linh hoạt.
Make way for Night Owl! – Nhường đường cho Night Owl nào!

Bring it on! Night Owl will eradicate all evil and change this world! – Night Owl sẽ xóa sổ cái ác và thay đổi thế giới này. Cứ mang chúng đến đây!

Come on! Night Owl will punish every bully who preys on the weak! – Tiến lên nào! Night Owl sẽ trừng trị tất cả kẻ bắt nạt kẻ yếu!

Remember to behave yourself. Got it? – Hãy cư xử đàng hoàng nhé. Hiểu chưa?
Those at school who bully the weak are a bunch of simple-minded fools. – Đám hay bắt nạt người yếu chỉ là lũ trẻ trâu, ngu dốt.
Even if there’s not much of a chance of changing the world, I will give it my all. – Dù cho khả năng thay đổi thế giới là mong manh, ta vẫn sẽ dốc toàn lực.
My strength isn’t just about physical power; it’s also about belief and heart. – Sức mạnh của ta không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là ý chí và lòng nhiệt huyết!
People always tell me that this is just the way the world works. But should we just conform to the wrong ways of the world without resistance? – Mọi người cứ bảo đây là cách thế giới vận hành, nhưng lẽ nào chúng ta cứ cam chịu theo những điều sai trái mà không phản kháng?

This transformation gadget is cool! It suits me perfectly. – Cái thiết bị biến hình này tuyệt vời! Nó hoàn toàn phù hợp với mình.
Even if others see me as a frail girl, so what? I know I have the power to change the world. – Ngay cả khi người khác cho rằng ta là một cô gái yếu đuối, thì sao? Ta biết mình có sức mạnh để thay đổi thế giới.
Night Owl won’t let any villain off the hook. – Night Owl sẽ không buông tha bất kỳ tên gian ác nào!
There are always people who use their power to bully others. It’s disgusting. – Luôn luôn tồn tại những kẻ lợi dụng quyền lực để ức hiếp kẻ khác. Thật là đáng kinh tởm!

Chết 2
A hero won’t fall so easily. – Một anh hùng sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
It was hard-earned, and I will use this power to change the situation. – Đây là thành quả khó khăn đạt được, và ta sẽ dùng sức mạnh này để xoay chuyển cục diện.

Owl Stride – Bước Chân Dạ Miêu

Bully the weak again, and next time I’ll hit you! – Nếu ngươi còn bắt nạt kẻ yếu nữa thì lần sau ta sẽ cho ngươi một trận!

Mhm, today is also a day to root out evil and uphold justice! – Hôm nay là ngày nhổ tận gốc rễ của cái cái ác và bảo vệ công lý.

Just because I have a petite figure doesn’t mean I can’t be a hero! Hahaha, watch and see. – Chỉ vì ta có dáng người nhỏ nhắn không có nghĩa là t không thể trở thành anh hùng! Hãy chờ xem.
Chớt
Blade Fall – Đao Vũ
Who? Night Owl! – Ai đó? Night Owl chứ ai!
Nightblade Claw. – Dạ trảo
Swift night. – Túc Dạ
Swift blade break – Túc Đao – Phá

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *