Những câu nói của Laville Kim Quy Thần Tướng

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Laville Kim Quy Thần Tướng

Laville Kim Quy Thần Tướng intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Laville Kim Quy Thần Tướng
 vf005
 vf004
 vf003
 vf002

Laville Kim Quy Thần Tướng In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Laville Kim Quy Thần Tướng
 f034
 f033
 f032
 f031
 f030
 f029
 f028
 f027
 f026
 f025
 f024
 f023
 f022
 f021
 f020
 f019
 f016
 f015
 f014
 f013
 f011
 f010
 f009
 f006
 f004
 f003
 f002
 f001
End of Laville Kim Quy Thần Tướng hero quotes / Kết thúc các câu nói của Laville Kim Quy Thần Tướng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *