Những câu nói của Skud trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Ad ko có thời gian nên nó chỉ đơn giản thế này. kkk

Âm thanh

Rahahaha! Pulverise! Rahahaha! Đập hết!
Rahaha! Smashing! Rahaha! Nện hết!
I’ll squeeze you till you pop! Bóp chết cmm
Someone need a good pounding Ai muốn ăn đập
Experience true pain! Đau chưa mại
Zhamban ing-zhochonnga vonna (Chaos is the true power) Zhamban ing-zhochonnga vonna (Hỗn loạn là sức mạnh thực sự)
I’m getting very very angry Tao đang rất tức giận
G’vunnǝ! (From the Abyss!) G’vunnǝ! (Từ Vực thẳm!)
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin (No light will penetrate this darkness) Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin (Không có ánh sáng nào có thể xuyên qua bóng tối này)
Graa…! Glorious! Graa …! Vinh quang!
Break! Đập nè!
Shatter! Nện nè!
Try me! I dare you! Thử đi! Tao thách mày đấy!
Graa..! I got it all!! Graa ..! Tao xử hết rồi !!
Hehe.. I’m back~ Hehe .. Tao đã trở lại đây ~
Ah.. Let the blood flow! A .. Để cho máu chảy hết đi!
Hell dive! Chết đi!
Fist of fury! Cuồng quyền
Knock em! Haạ chúng
Haha! like an insect! Haha! Yếu như côn trùng
Argh… Cheap shot… Argh … Đánh lén
Meteor! Trời gián!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *