Những câu nói của Nakroth Siêu Việt (Cybercore)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Nakroth Siêu Việt (Cybercore) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Nakroth Siêu Việt (Cybercore) trong game liên quân.

Nakroth Cybercore Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Nakroth Siêu Việt

I leave a legacy of blood…and fury. – Ta để lại thịnh nộ và máu me.
We will meet them with overwhelming fury – Chúng ta sẽ đương đầu với chúng bằng cơn thịnh nộ tột độ
I will carry out my orders without fail – Ta sẽ thực hiện mệnh lệnh không thất bại.

Nakroth Cybercore Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Nakroth Siêu Việt

Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.

Nakroth Cybercore In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Nakroth Siêu Việt

Night vision: on. – Tầm nhìn trong đêm: bật
Ha!
Âm thanh lúc chết
Ah! Phase one, complete. – Ah! Giai đoạn một, kết thúc.
Âm thanh lúc chết
Should’ve brought a bigger blade – Lẽ ra nên mang theo lưỡi đao lớn hơn
Eliminate by all means necessary – Loại bỏ bằng mọi giá
Ah! A personal best – Ah! Ta giỏi nhất. (A personal best là thuật ngữ trong môn chạy bộ nghĩa là kỷ lục cá nhân)
Haha!
Ha! A new record – Ha! Một kỷ lục mới
Ugh, I need an upgrade – Ugh! Ta cần phải nâng cấp
Ha, I will see to your demise personally – Ha, ta sẽ chờ xem ngày ngươi xuống mồ.
Metal body, a killer’s soul – Thân xác kim loại , linh hồn sát thủ (cảm ơn bạn Tom Huy đã nghe câu này)
Man on a mission – Người đàn ông với sứ mệnh trên vai
Could use a couple more…enhancements. – Có thể sử dụng vài lần…tăng cường nữa
Hahaha! My potential is limitless – Hahaha! Tiềm năng của ta là vô hạn.

End of Nakroth Cybercorehero quotes / Kết thúc các câu nói của Nakroth Siêu Việt

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *