Những câu nói của Hayate Quỷ Diện (Phantom Dart)Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Hayate Quỷ Diện (Phantom Dart). Bạn nào biết Tiếng Thái dịch giúp Ad. Ad cảm ơn.
Hayate Phantom Dart intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Hayate Quỷ Diện
 if004
 if003
 if002
Hayate Phantom Dart In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Hayate Quỷ Diện
 f027
 f026
 f025
 f024
 f023
 f022
 f021
 f020
 f019
 f018
 f017
 f016
 f015
 f014
 f013
 f011
 f010
 f009
 f008
 f007
 f006
 f005
 f003
 f001

End of Hayate Phantom Dart hero quotes / Kết thúc các câu nói của Hayate Quỷ Diện

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top