Những câu nói của Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần và chưa có bản dịch giọng nói Tiếng Việt trong game liên quân.

Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần
 intro music
 if006
 if003
 if002

Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần

 f031
 f029
 f028
 f027
 f026
 f025
 f023
 f022
 f021
 f020
 f019
 f017
 f016
 f014
 f013
 f012
 f010
 f009
 f008
 f007
 f006
 f005
 f004
 f003
 f001
End of Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần hero quotes / Kết thúc các câu nói của Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *