Những câu nói của Nakroth trong game Liên Quân (voice mới)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Nakroth và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Nakroth trong game liên quân.

Đây là voice mới sau khi làm lại ngoại hình của Nakroth, voice cũ vẫn còn xài cho những skin khác.

Nakroth Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Nakroth
Life is unjust – Cuộc đời thật bất công
There is no wrong – only the strong – Không có sai, chỉ có kẻ mạnh
The bloodstain fleck will raise again – Những vết máu sẽ trổi dậy

Nakroth Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Nakroth

Voice line mới không có ngôn ngữ Athanor, so với skin cũ được bốn câu.

Nakroth In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Nakroth

Âm thanh tướng
Yes – Vâng
Dodge – Né đi
Fall before me – Ngã xuống trước mắt ta ( or Chết trước mắt ta)
This is it … for me – Đây là số phận … dành cho ta
Sometimes words cut deeper than sword – Đôi khi lời nói sắc nhọn hơn dao kiếm
Mercy is overrated – Người ta đã đánh giá quá cao lòng nhân từ
Blood for blood – Nợ máu trả bằng máu
You can’t escape death – Ngươi không thể thoát khỏi tử thần
You stand no chance – Ngươi không có cơ hội
Those greedy bastards are never satisfied. – Những tên khốn tham lam đó không bao giờ biết thỏa mãn.
Back, and I will not mutiplate your dead body. – Lùi lại, nếu không ta sẽ phân thây xác chết của ngươi.
My blade hungers – Lưỡi gươm ta đang khát máu
Don’t hold back – Đừng cản trở
Failure is an option, surrender is not – Thất bại là lựa chọn, đầu hàng thì không
I shall … return – Ta sẽ trở lại
You’re asking wrong person for kindness – Ngươi cầu xin lòng nhân từ nhầm người rồi.
Âm thanh tướng
Charge – Tấn công

End of Nakroth hero quotes / Kết thúc các câu nói của Nakroth

BONUS cái promo video skin FMVP của Nakroth.

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

034 Ad nghe không rõ
021 Ad nghe không rõ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *